UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 2 – 4. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Urbanismus - teorie a město 1145 ZK 3 1146 ZK 3
Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1865 Z 1 1866 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek 1781 ZK 2 Zapsat
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4 Zapsat
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu TM0008 ZK 3 Zapsat
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
SZZ ze stavitelství
 
SZ0003 ZK 10
Architektura 2 - semestrální práce
 
A2S7 ZK 10 A2S8 ZK 10
Architektura 2 - klauzurní projekt
 
A2K7 ZK 7 A2K8 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 24 32
Počet předepsaných kreditů celkem 24 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.25 -3.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 22. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan174-4.html