UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 2 – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Konstrukce nábytku a interiéru 1111 Z 1 1112 ZK 2
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Mechanika
 
1063 Z 1 1064 ZK 2
Ergonomie I
 
1133 ZK 2
Deskriptiva 1093 Z 1 1094 ZK 2
Stavební konstrukce
 
1025 ZK 2 1026 ZK 2
Typologie veřejných staveb
 
1081 Z 1 1082 ZK 2
Aplikovaná geodezie 2572 Z 2 Zapsat
Česká architektura 19. století TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura renesance a baroka TM0001 ZK 3 Zapsat
Česká architektura 20. století TM0006 ZK 3 Zapsat
Architektura po roce 1945 TM0005 ZK 3 Zapsat
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 2 - semestrální práce
 
A2S3 ZK 7 A2S4 ZK 7
Architektura 2 - klauzurní projekt
 
A2K3 ZK 7 A2K4 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 21 31
Počet předepsaných kreditů celkem 21 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7.25 -2.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan174-2.html