UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 1 – 5. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Architektura 1- semestrální práce
 
A1S9 ZK 10 A1S10 ZK 10
Architektura 1 - klauzurní projekt
 
A1K9 ZK 7 A1K10 ZK 7
Urbanismus - teorie a město 1147 ZK 3 1148 ZK 3
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Akustika, elektroakustika 1
 
1761 ZK 2
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
 
7301 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek
 
1781 ZK 2 Předmět není vypsán
Seminář k současné architektuře
 
TM0007 ZK 4 Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 22 24
Počet předepsaných kreditů celkem 22 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.25 4.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan173-5.html