UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 1 – 3. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Architektura 1- semestrální práce
 
A1S5 ZK 7 A1S6 ZK 7
Architektura 1 - klauzurní projekt
 
A1K5 ZK 7 A1K6 ZK 7
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Statika 1053 Z 1 1054 ZK 2
Typologie veřejných staveb
 
1083 Z 1 1084 ZK 2
Aplikovaná geodezie
 
2572 Z 2 Předmět není vypsán
Provádění a provoz staveb
 
1033 Z 1 1034 ZK 2
Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí
 
1163 Z 1 1164 ZK 2
Česká architektura 20. století
 
TM0006 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 20. století TM0004 ZK 3
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
 
TM0008 ZK 3 Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 22 24
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.25 4.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan173-3.html