UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie a dějiny výtvarných umění (N8101)

Typ programu: Navazující magisterský Délka: 2 roky

Omlouváme se, informace o studijních programech se připravují.

Udělovaná kvalifikace:

Mgr.

Úroveň kvalifikace:
Požadavky na přijetí:
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Profil programu:
Hlavní výsledky učení:
Profesní profil absolventů s příklady:
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Struktura kurzů:
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):
Požadavky pro úspěšné absolvování:
Forma studia:
Ředitel programu nebo ekvivalent:
Profesní profil absolventa:
Garant programu:
Výčet oborů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/program5915404705.html