UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Všechny předměty v LS 2021/2022

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2942 3D modelování 2 ZK 2 Zapsat
2944 3D modelování 4 ZK 2 Zapsat
3442 Abeceda sochařských forem 2 Z 1 Zapsat
3444 Abeceda sochařských forem 4 Z 1 Zapsat
VA0T13 Acoustics in Architecture ZK 3 Zapsat
2906 Adobe modul 2 ZK 2 Zapsat
5061 Aktuální otázky animace a filmu (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5071 Aktuální otázky fotografie (praxe - teorie - osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5041 Aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5091 Aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5051 Aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5021 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe - teorie - osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
5031 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 2 Zapsat
DT0012 Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění ZK Zapsat
1761 Akustika a elektroakustika 1 ZK 2 Zapsat
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla ZK 2 Zapsat
8023 Angličitna B1.2 Z 2 Zapsat
8021 Angličtina A2 Z 2 Zapsat
8022 Angličtina B1.1 Z 2 Zapsat
8024 Angličtina B2.1 Z 2 Zapsat
8025 Angličtina příprava na zkoušku B2 Z 2 Zapsat
8026 Angličtina zkouška B2 ZK 5 Zapsat
G4K Animace a film - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
GN4K2 Animace a film - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GB4K2 Animace a film - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G4S Animace a film - semestrální práce ZK 9 Zapsat
GN4S2 Animace a film - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GB4S2 Animace a film - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
2572 Aplikovaná geodezie Z 2 Zapsat
FA3K1 Architecture III - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
VAA01A2 Architecture III Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01A4 Architecture III Studio IV ZK 10 Zapsat
FA3S1 Architecture III - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FA2K1 Architecture II - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FA2S1 Architecture II - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FA1K1 Architecture I - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FA1S1 Architecture I - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FA4K1 Architecture IV - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FA4S1 Architecture IV - studio work 1 ZK 13 Zapsat
VA004BB Architecture of 21st Century II ZK 3 Zapsat
F0064 Architecture of the 21st Century ZK 3 Zapsat
A1K Architektura 1 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
AM1K Architektura 1 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A1K10 Architektura 1 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A1K6 Architektura 1 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A1K8 Architektura 1 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A1S Architektura 1 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
AM1S Architektura 1 - semestrální práce ZK 9 Zapsat
A1S10 Architektura 1 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A1S6 Architektura 1 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A1S8 Architektura 1 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A2K Architektura 2 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
AM2K Architektura 2 - Klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A2K10 Architektura 2 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A2K6 Architektura 2 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A2K8 Architektura 2 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A2S Architektura 2 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
AM2S Architektura 2 - semestrální práce ZK 9 Zapsat
A2S10 Architektura 2 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A2S6 Architektura 2 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A2S8 Architektura 2 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A3K Architektura 3 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A3K10 Architektura 3 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A3K6 Architektura 3 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A3K8 Architektura 3 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A3S Architektura 3 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A3S10 Architektura 3 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A3S6 Architektura 3 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A3S8 Architektura 3 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A4K Architektura 4 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A4K10 Architektura 4 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A4K6 Architektura 4 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A4K8 Architektura 4 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A4S Architektura 4 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A4S10 Architektura 4 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A4S6 Architektura 4 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A4S8 Architektura 4 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
AN3K2 Architektura III - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM3K2 Architektura III - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM3K4 Architektura III - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN3K4 Architektura III - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN3S2 Architektura III - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM3S2 Architektura III - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AN3S4 Architektura III - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM3S4 Architektura III - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM2K2 Architektura II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AN2K2 Architektura II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM2K4 Architektura II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN2K4 Architektura II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN2S2 Architektura II - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM2S2 Architektura II - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AN2S4 Architektura II - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM2S4 Architektura II - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AN1K2 Architektura I - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM1K2 Architektura I - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AN1K4 Architektura I - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AM1K4 Architektura I - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN1S2 Architektura I - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM1S2 Architektura I - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AN1S4 Architektura I - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM1S4 Architektura I - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM4K2 Architektura IV - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AN4K2 Architektura IV - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM4K4 Architektura IV - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN4K4 Architektura IV - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN4S2 Architektura IV - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM4S2 Architektura IV - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AN4S4 Architektura IV - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM4S4 Architektura IV - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3 Zapsat
TM0001 Architektura renesance a baroka ZK 3 Zapsat
S117 Art Management
 
Z 2 Zapsat
5118 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5120 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
VAABL Basics of Lithography Z 2 Zapsat
VAABO Basics of Oil Painting Z 2 Zapsat
VAAPT Basics of Print-Making Techniques Z 2 Zapsat
F0009 Bookbinding 1 ZK 2 Zapsat
F0029 Bookbinding 2 ZK 2 Zapsat
VAAB1 Bookbinding and Paper Restoration I Z 2 Zapsat
VAAB2 Bookbinding and Paper Restoration II Z 2 Zapsat
W0029 Business Skills 3 Z 2 Zapsat
FU2K1 Ceramics and Porcelain - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FU2K2 Ceramics and Porcelain - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FU2S1 Ceramics and Porcelain - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FU2S2 Ceramics and Porcelain - studio work 2 ZK 13 Zapsat
F0074 Ceramics workshop
 
Z 2 Zapsat
VAACW Ceramics Workshop Z 2 Zapsat
DV0041 Cizí jazyk
 
ZK Zapsat
DT0100 Cizí jazyk ZK Zapsat
DT0061 Cizí jazyk
 
ZK Zapsat
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2 Zapsat
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2 Zapsat
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2 Zapsat
8015 Cizí jazyk - odborná terminologie 1 ZK 2 Zapsat
F0013 Clay Modelling 1 ZK 2 Zapsat
2911 Computer Games Development ZK 3 Zapsat
VA005A Contemporary Czech Art I ZK 3 Zapsat
VA005B Contemporary Czech Art II ZK 3 Zapsat
VA005C Contemporary Czech Art III ZK 3 Zapsat
F0059 Contemporary Philosophy ZK 3 Zapsat
VA0T8A Contemporary Philosophy ZK 3 Zapsat
5082 Cyklus přednášek s doktorandy 2 Z 2 Zapsat
F0060 Czech Art in International Context ZK 3 Zapsat
VA0T9B Czech Art in International Context II ZK 3 Zapsat
F0070 Czech language
 
ZK 4 Zapsat
F0010 Czech Language for Foreigners 1 ZK 2 Zapsat
F0030 Czech Language for Foreigners 2 ZK 2 Zapsat
VAACL1 Czech Language for Foreigners I Z 2 Zapsat
VAACL2 Czech Language for Foreigners II Z 2 Zapsat
F0004 Czech Modern and Contemporary Art and Architecture 1 ZK 2 Zapsat
F0026 Czech Modern and Contemporary Art and Architecture 2 ZK 2 Zapsat
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3 Zapsat
TN0020 České umění od 90.l. 20.století v mezinárodních souvislostech ZK 3 Zapsat
TV0019 Dějiny animace 1 ZK 2 Zapsat
TV0020 Dějiny animace 2 ZK 2 Zapsat
TF0002 Dějiny a teorie fotografie 2
 
ZK 4 Zapsat
TB0051 Dějiny a teorie materiálů 2 ZK 2 Zapsat
TB0039 Dějiny komiksu 2 ZK 2 Zapsat
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3 Zapsat
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
G7K Design a digitální technologie - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
GN7K2 Design a digitální technologie - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GB7K2 Design a digitální technologie - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GB7K6 Design a digitální technologie - klauzurní projekt VI
 
ZK 7 Zapsat
G7S Design a digitální technologie - semestrální práce ZK 9 Zapsat
GN7S2 Design a digitální technologie - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GB7S2 Design a digitální technologie - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GB7S6 Design a digitální technologie - semestrální práce VI
 
ZK 9 Zapsat
FG7K1 Design and Digital Technology - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG7S1 Design and Digital Technology - studio work 1 ZK 13 Zapsat
TV0004 Design jako otázka ZK 3 Zapsat
D2K Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D2K4 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D2K6 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
DB2K2 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
DN2K2 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
D2S Design nábytku a interiéru - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D2S4 Design nábytku a interiéru - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D2S6 Design nábytku a interiéru - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
DB2S2 Design nábytku a interiéru - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
DN2S2 Design nábytku a interiéru - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
U5K Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U5K4 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U5K6 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UB6K2 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
UN6K2 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U5S Design oděvu a obuvi - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U5S4 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U5S6 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UB6S2 Design oděvu a obuvi - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UN6S2 Design oděvu a obuvi - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
1092 Deskriptiva 2 ZK 2 Zapsat
1094 Deskriptiva 4 ZK 2 Zapsat
P0005 Didaktická analýza výtvarného umění ZK Zapsat
2952 Digitální modul 2 ZK 3 Zapsat
2962 Digitální modul 2 ZK 3 Zapsat
2104 Dílenská praktika (spec.dílny) 2 Z 1 Zapsat
2106 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1 Zapsat
2428 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1 Zapsat
2466 Dílenská praktika (spec. dílny) 4 Z 1 Zapsat
2108 Dílenská praktika (spec.dílny) 6 Z 1 Zapsat
2430 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1 Zapsat
2468 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1 Zapsat
7232 Dílenská praktika (speciální dílny) 2 Z 1 Zapsat
7212 Dílenská praktika (speciální dílny) 2 Z 1 Zapsat
7172 Dílenská praktika (speciální dílny) 2 Z 1 Zapsat
7132 Dílenská praktika (speciální dílny) 2 Z 1 Zapsat
7122 Dílenská praktika 2 Z 1 Zapsat
3414 Dílenská praktika 4 Z 1 Zapsat
3416 Dílenská praktika 6 Z 1 Zapsat
VA0030C Diploma Project Presentation
 
ZK 25 Zapsat
VA0030B Diploma Seminar Z 1 Zapsat
N172 Diplomový seminář II ZK 12 Zapsat
DT0036 Doktorské kolegium Z Zapsat
DT0034 Doktorské kolegium Z Zapsat
DT0072 Doktorské kolegium 2 Z Zapsat
DT0052 Doktorské kolokvium
 
Z Zapsat
DT0091 Doktorské kolokvium Z Zapsat
DT0053 Doktorské kolokvium Z Zapsat
DV0031 Doktorské kolokvium 1
 
Z Zapsat
DV0032 Doktorské kolokvium 2
 
Z Zapsat
VAADC Drawing Course Z 2 Zapsat
VAA02FT1 End-of-Semester Project I - Film and TV Graphics ZK 7 Zapsat
VAA02A2 End-of-Semester Project II - Architecture III ZK 7 Zapsat
VAA02FT2 End-of-Semester Project II - Film and TV Graphics ZK 7 Zapsat
VAA02FID2 End-of-Semester Project II - Furniture and Interior Design ZK 7 Zapsat
VAA02G2 End-of-Semester Project II - Glass ZK 7 Zapsat
VAA02GV2 End-of-Semester Project II - Graphic Design and Visual Communication ZK 7 Zapsat
VAA02G3 End-of-Semester Project III - Glass
 
ZK 7 Zapsat
VAA02IL3 End-of-Semester Project III - Illustration and Graphics
 
ZK 7 Zapsat
VAA02IL2 End-of-Semester Project II - Illustration and Graphics ZK 7 Zapsat
VAA02IN2 End-of-Semester Project II - Intermedia ZK 7 Zapsat
VAA02P3 End-of-Semester Project III - Painting Studio
 
ZK 7 Zapsat
VAA02P2 End-of-Semester Project II - Painting Studio ZK 7 Zapsat
VAA02PH2 End-of-Semester Project II - Photography ZK 7 Zapsat
VAA02PHG2 End-of-Semester Project II - Photography II ZK 7 Zapsat
VAA02S2 End-of-Semester Project II - Sculpture ZK 7 Zapsat
VAA02TT2 End-of-Semester Project II - Type Design and Typography ZK 7 Zapsat
VAA02A4 End-of-Semester Project IV - Architecture III ZK 7 Zapsat
VAA02FF4 End-of-Semester Project IV - Fashion and Footwear Design ZK 0 Zapsat
VAA02G4 End-of-Semester Project IV - Glass ZK 0 Zapsat
VAA02GV4 End-of-Semester Project IV - Graphic Design and Visual Communication ZK 0 Zapsat
VAA02IL4 End-of-Semester Project IV - Illustration and Graphics ZK 0 Zapsat
VAA02IN4 End-of-Semester Project IV - Intermedia ZK 0 Zapsat
VAA02PH4 End-of-Semester Project IV - Photography ZK 0 Zapsat
F0069 English language ZK 2 Zapsat
TN0018 Environmentální občanství ZK 2 Zapsat
1135 Ergonomie 1 Z 1 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
TB0047 Exkurze Z 2 Zapsat
2438 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 4 Z 1 Zapsat
2204 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 2 Z 1 Zapsat
2206 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 4 Z 1 Zapsat
2408 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 4 Z 1 Zapsat
7182 Experimentální techniky 2 Z 1 Zapsat
7242 Experimentální techniky 2 Z 1 Zapsat
7222 Experimentální techniky 2 Z 1 Zapsat
7142 Experimentální techniky 2 Z 1 Zapsat
VAA01FF4 Fashion and Footwear Design Studio IV ZK 0 Zapsat
FU4K1 Fashion Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FU4K2 Fashion Design - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FU4S1 Fashion Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
F0007 Figure Drawing 1 ZK 2 Zapsat
F0027 Figure Drawing 2 ZK 2 Zapsat
FG4K1 Film and TV Graphics - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
VAA01FT1 Film and TV Graphics Studio I ZK 10 Zapsat
VAA01FT2 Film and TV Graphics Studio II ZK 10 Zapsat
FG4S1 Film and TV Graphics - studio work 1 ZK 13 Zapsat
G4KN2 Filmová a televizní grafika-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G4K4 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G4K6 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G4SN2 Filmová a televizní grafika-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G4S4 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G4S6 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
TF0006 Filmová řeč 2
 
ZK 2 Zapsat
VA0030A Final State Exam
 
ZK 4 Zapsat
VAAFL2 Foreign Language
 
Z 2 Zapsat
1642 Fotografické technologie 2 ZK 2 Zapsat
G6K Fotografie II - klauzurní projekt ZK 10 Zapsat
G6K4 Fotografie II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G6K6 Fotografie II - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
GB6K2 Fotografie II - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GN6K2 Fotografie II - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G6S Fotografie II - semestrální práce ZK 10 Zapsat
G6S4 Fotografie II - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G6S6 Fotografie II - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
GB6S2 Fotografie II - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GN6S2 Fotografie II - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
V5K Fotografie-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V5K4 Fotografie-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V5K6 Fotografie-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V5S Fotografie-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V5S4 Fotografie-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V5S6 Fotografie-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
VAA01FID2 Furniture and Interior Design Studio II ZK 10 Zapsat
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3 Zapsat
3092 Galerie KVU 2 Z 2 Zapsat
P0006 Galerijní a muzejní edukace ZK Zapsat
P0014 Gender ve výtvarném vzdělávání (volitelné, pro zájemce) Z Zapsat
F0067 Generative Design and Computer Drafting ZK 3 Zapsat
VA0T11B Generative Design II ZK 3 Zapsat
2736 Generativní design a výpočetní navrhování 2 ZK 2 Zapsat
F0039 Genius Loci of Prague 1 Z 2 Zapsat
F0032 Genius Loci of Prague 2 Z 2 Zapsat
VA0T19B Genius Loci of Prague II Z 2 Zapsat
VAAGC Glass Casting Workshop Z 2 Zapsat
FU1K1 Glass - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
VAA01G2 Glass Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01G3 Glass Studio III
 
ZK 10 Zapsat
FU1S1 Glass - studio work 1 ZK 13 Zapsat
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2 Zapsat
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2 Zapsat
7065 Grafické techniky - litografie 1 ZK 2 Zapsat
7066 Grafické techniky - litografie 2 ZK 2 Zapsat
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2 Zapsat
G5K Grafický design a nová média - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G5K4 Grafický design a nová média - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G5K6 Grafický design a nová média - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
GB5K2 Grafický design a nová média - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GN5K2 Grafický design a nová média - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G5S Grafický design a nová média - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G5S4 Grafický design a nová média - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G5S6 Grafický design a nová média - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
GB5S2 Grafický design a nová média - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GN5S2 Grafický design a nová média - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
G3K Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G3K4 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G3K6 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
GN3K2 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GB3K2 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G3S Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G3S4 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G3S6 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
GN3S2 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GB3S2 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
FG5K1 Graphic Design and New Media - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG5S1 Graphic Design and New Media - studio work 1 ZK 13 Zapsat
VAA01GV2 Graphic Design and Visual Communication II ZK 10 Zapsat
VAA01GV4 Graphic Design and Visual Communication IV ZK 0 Zapsat
FG3K1 Graphic Design and Visual Communication - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG3S1 Graphic Design and Visual Communication - studio work 1 ZK 13 Zapsat
F0062 Graphic Design in Context ZK 3 Zapsat
VA0T6B Graphic Design in Context II ZK 3 Zapsat
F0076 Graphic design workshop
 
Z 2 Zapsat
FV6K1 Guest Artist Programme - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV6S1 Guest Artist Programme - studio work 1 ZK 13 Zapsat
1866 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2 Zapsat
VA0T15A Historic Load-Bearing Structures I
 
Z 3 Zapsat
V6K1 Hostující umělec - klauzurní práce ZK 7 Zapsat
V6S1 Hostující umělec - semestrální práce ZK 11 Zapsat
VA0T17 Chapters from the History of Typography ZK 3 Zapsat
FG1K1 Illustration and Graphics - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG1K2 Illustration and Graphics - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01IL2 Illustration and Graphics Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01IL3 Illustration and Graphics Studio III
 
ZK 10 Zapsat
FG1S1 Illustration and Graphics - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FG1S2 Illustration and Graphics - studio work 2 ZK 13 Zapsat
G1S4 Ilustrace a geafika - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
GN1K2 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt
 
ZK 7 Zapsat
G1K Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G1KN2 Ilustrace a grafika-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G1K4 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G1K6 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
GB1K2 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G1S Ilustrace a grafika - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G1SN2 Ilustrace a grafika-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G1S6 Ilustrace a grafika - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
GB1S2 Ilustrace a grafika - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GN1S2 Ilustrace a grafika - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
F0003 Individual Workshop Practice 1 ZK 2 Zapsat
F0022 Individual Workshop Practice 2 ZK 2 Zapsat
FD1K1 Industrial Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FD1S1 Industrial Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV3K1 Intermedia Art - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV3S1 Intermedia Art - studio work 1 ZK 13 Zapsat
V3K Intermediální konfrontace-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V3K4 Intermediální konfrontace-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V3K6 Intermediální konfrontace-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V3S Intermediální konfrontace-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V3S4 Intermediální konfrontace-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V3S6 Intermediální konfrontace-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2 Zapsat
VAA01IN4 Intermedia Studio ZK 0 Zapsat
VAA01IN2 Intermedia Studio II ZK 10 Zapsat
F0065 Introduction to Art History ZK 3 Zapsat
VA0T23B Introduction to Art History II ZK 3 Zapsat
FU3K1 K.O.V. - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
U3K K.O.V. - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U3K4 K.O.V. - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U3K6 K.O.V. - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UN3K2 K.O.V. - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
UB3K2 K. O. V. - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U3S K.O.V. - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U3S4 K.O.V. - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U3S6 K.O.V. - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UN3S2 K.O.V. - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UB3S2 K. O. V. - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
FU3S1 K.O.V. - studio work 1 ZK 13 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury ZK 3 Zapsat
U2K Keramika a porcelán - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U2K4 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U2K6 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UN2K2 Keramika a porcelán - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
UB2K2 Keramika a porcelán - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U2S Keramika a porcelán - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U2S4 Keramika a porcelán - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U2S6 Keramika a porcelán - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UN2S2 Keramika a porcelán - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UB2S2 Keramika a porcelán - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
2751 Knižní vazba 1 Z 1 Zapsat
2752 Knižní vazba 2 ZK 2 Zapsat
2753 Knižní vazba 3 Z 1 Zapsat
2754 Knižní vazba 4 ZK 2 Zapsat
2755 Knižní vazba 5 Z 1 Zapsat
2756 Knižní vazba 6 ZK 2 Zapsat
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3 Zapsat
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1112B Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1074 Kreativní typologie 2 Z 1 Zapsat
1076 Kreativní typologie 4 ZK 2 Zapsat
VA0T22 Legislation in the construction industry
 
ZK 3 Zapsat
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2 Zapsat
VAALP Letterpress Workshop Z 2 Zapsat
V2K Malba-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V2K4 Malba-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V2K6 Malba-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V2S Malba-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V2S4 Malba-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V2S6 Malba-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
S116 Marketing
 
Z 2 Zapsat
1044 Matematika 2 ZK 2 Zapsat
3062 Materiálově technologický modul 2 Z 2 Zapsat
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2 ZK 2 Zapsat
2390 Materiologie: technologie v designu ZK 2 Zapsat
6201 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 1 ZK 3 Zapsat
3452 Modelování podle živého modelu 2 Z 1 Zapsat
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
6112 Módní kresba a ilustrace 2 ZK 2 Zapsat
U4K Módní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U4K4 Módní tvorba - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U4K6 Módní tvorba - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UB5K2 Módní tvorba - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
UN5K2 Módní tvorba - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U4S Módní tvorba - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U4S4 Módní tvorba - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U4S6 Módní tvorba - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UB5S2 Módní tvorba - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UN5S2 Módní tvorba - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3 Zapsat
KLA0 Náhradní klauzura
 
ZK 0 Zapsat
SEM0 Náhradní semestr
 
ZK 0 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2 Zapsat
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2 Zapsat
2486 Nauka o textilních materiálech 2 ZK 2 Zapsat
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
 
ZK 7 Zapsat
SZ0002 Obhajoba diplomové práce
 
ZK 25 Zapsat
SZ0007 Obhajoba diplomové práce
 
ZK 25 Zapsat
D002 Obhajoba doktorské práce
 
ZK Zapsat
P0008 Oborová didaktika výtvarné výchovy Z Zapsat
2616 Obuvnické střihové konstrukce 2 ZK 2 Zapsat
8017 Odborný anglický jazyk 1 ZK 2 Zapsat
1374 Oděvní kresba 4 Z 1 Zapsat
6132 Oděvní střihové konstrukce 2 Z 1 Zapsat
6142 Oděvní střihové konstrukce 2 Z 1 Zapsat
2604 Oděvní střihové konstrukce 4 ZK 2 Zapsat
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2 Zapsat
FV2K1 Painting - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV2K2 Painting - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01P2 Painting Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01P3 Painting Studio III ZK 10 Zapsat
FV2S1 Painting - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV2S2 Painting - studio work 2 ZK 13 Zapsat
P0011 Pedagogické portfolio Z Zapsat
FG6K1 Photography II - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG6K2 Photography II - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01PHG2 Photography II Studio II ZK 10 Zapsat
FG6S1 Photography II - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FG6S2 Photography II - studio work 2 ZK 13 Zapsat
FV5K1 Photography - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV5K2 Photography - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01PH2 Photography Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01PH4 Photography Studio IV ZK 0 Zapsat
FV5S1 Photography - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV5S2 Photography - studio work 2 ZK 13 Zapsat
N200 Pracovní stáž v aplikační sféře
 
Z 16 Zapsat
S125 Pracovní stáž v zahraničí 10
 
Z 20 Zapsat
S118 Pracovní stáž v zahraničí 3
 
Z 6 Zapsat
S119 Pracovní stáž v zahraničí 4
 
Z 8 Zapsat
S120 Pracovní stáž v zahraničí 5
 
Z 10 Zapsat
S121 Pracovní stáž v zahraničí 6
 
Z 12 Zapsat
S122 Pracovní stáž v zahraničí 7
 
Z 14 Zapsat
S123 Pracovní stáž v zahraničí 8
 
Z 16 Zapsat
S124 Pracovní stáž v zahraničí 9
 
Z 18 Zapsat
F0005 Prague Architecture-introductory Lectured Tour
 
Z 1 Zapsat
P0012 Právní vědomí a základy bezpečnosti práce ve školství Z Zapsat
2674 Prezentační dovednosti ZK 2 Zapsat
FD3K1 Product Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FD3S1 Product Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
D3K Produktový design - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D3K4 Produktový design - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D3K6 Produktový design - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
DB3K2 Produktový design - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
DN3K2 Produktový design - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
D3S Produktový design - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D3S4 Produktový design - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D3S6 Produktový design - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
DB3S2 Produktový design - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
DN3S2 Produktový design - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3 Zapsat
1034 Provádění a provoz staveb 2 ZK 2 Zapsat
3020 PRUM Z 1 Zapsat
D1K6 Průmyslový design - klauzurmí projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
D1K Průmyslový design - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D1K4 Průmyslový design - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
DB1K2 Průmyslový design - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
DN1K2 Průmyslový design - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
D1S Průmyslový design - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D1S4 Průmyslový design - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D1S6 Průmyslový design - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
DB1S2 Průmyslový design - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
DN1S2 Průmyslový design - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
P0002 Psychologie ve vzdělávání Z Zapsat
4004 Referát za současného umění 4 Z 1 Zapsat
4014 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4044 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4024 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4006 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4046 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4026 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4016 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
F0072 Risograph Printing Workshop
 
Z 2 Zapsat
4054 Samostatný projekt 2 ZK 4 Zapsat
4052 Samostatný projekt 2 ZK 4 Zapsat
4058 Samostatný projekt 2 ZK 4 Zapsat
4056 Samostatný projekt 2 ZK 4 Zapsat
5068 Samostatný projekt pro animaci a film 2 ZK 4 Zapsat
6022 Samostatný projekt pro design materiálů 2 ZK 4 Zapsat
6018 Samostatný projekt pro design materiálů 2 ZK 4 Zapsat
6026 Samostatný projekt pro design materiálů 2 ZK 4 Zapsat
6024 Samostatný projekt pro design materiálů 2 ZK 4 Zapsat
6042 Samostatný projekt pro design módy 2 ZK 4 Zapsat
6044 Samostatný projekt pro design módy 2 ZK 4 Zapsat
5078 Samostatný projekt pro fotografii 2 ZK 4 Zapsat
5048 Samostatný projekt pro grafický design 2 ZK 4 Zapsat
5058 Samostatný projekt pro grafický design 2 ZK 4 Zapsat
5098 Samostatný projekt pro grafický design 2 ZK 4 Zapsat
5028 Samostatný projekt pro písmo a ilustraci 2 ZK 4 Zapsat
5038 Samostatný projekt pro písmo a ilustraci 2 ZK 4 Zapsat
6012 Samostatný projekt pro průmyslový design 2 ZK 4 Zapsat
6016 Samostatný projekt pro průmyslový design 2 ZK 4 Zapsat
6014 Samostatný projekt pro průmyslový design 2 ZK 4 Zapsat
FV1K1 Sculpture - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
VAA01S2 Sculpture Studio II ZK 10 Zapsat
FV1S1 Sculpture - studio work 1 ZK 13 Zapsat
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1 Zapsat
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1 Zapsat
M0001 Seminář k diplomové práci Z 1 Zapsat
DT0026 Seminář k disertační práci Z Zapsat
DT0024 Seminář k disertační práci Z Zapsat
DV0002 Seminář k disertační práci 2 ZK Zapsat
DV0004 Seminář k disertační práci 4 ZK Zapsat
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4 Zapsat
TN0021 Seminář k současné filozofii umění ZK 4 Zapsat
TB0034 Seminář k současné metodologii designu ZK 3 Zapsat
TB0035 Seminář k současné metodologii designu ZK 3 Zapsat
TB0048 Seminář k současnému umění ZK 4 Zapsat
TB0004C Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004B Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004A Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
DT0082 Seminář vědecké praxe Z Zapsat
VAASPW Silk-Screen Printing Workshop Z 2 Zapsat
UB1K2 Sklo - kaluzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U1K Sklo - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U1K2 Sklo - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U1K4 Sklo - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U1K6 Sklo - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UN1K2 Sklo - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U1S Sklo - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U1S2 Sklo - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U1S4 Sklo - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U1S6 Sklo - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UB1S2 Sklo - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UN1S2 Sklo - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
V1K Socha - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V1K2 Sochařství-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V1K4 Sochařství-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V1K6 Sochařství-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V1S Sochařství-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V1S2 Sochařství-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
V1S4 Sochařství-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V1S6 Sochařství-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3 Zapsat
P0013 Souvislá pedagogická praxe Z Zapsat
DV0012 Společná teoretická výuka 2 Z Zapsat
DV0014 Společná teoretická výuka 4 Z Zapsat
1054 Statika 2 ZK 2 Zapsat
SZ0008 Státní závěrečná zkouška - Dějiny moderního a současného umění
 
ZK 0 Zapsat
SZ0010 Státní závěrečná zkouška - Obhajoba diplomové práce
 
ZK 0 Zapsat
SZ0009 Státní závěrečná zkouška - Teorie moderního a současného umění
 
ZK 0 Zapsat
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění
 
ZK 4 Zapsat
1164 Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2 ZK 2 Zapsat
1004 Stavitelství II ZK 2 Zapsat
1006 Stavitelství IV ZK 2 Zapsat
1204 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2 Z 1 Zapsat
1206 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 4 Z 1 Zapsat
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2 Zapsat
2894 Styl, koncept a marketing módní tvorby 2 ZK 2 Zapsat
SZ0003 SZZ ze stavitelství
 
ZK 10 Zapsat
F0066 Team Project ZK 3 Zapsat
1611 Technická redakce tiskovin ZK 2 Zapsat
2805 Technické kreslení Z 1 Zapsat
1501 Technologie zpracování galanterních výrobků 1 Z 1 Zapsat
1502 Technologie zpracování galanterních výrobků 2 ZK 2 Zapsat
TV0018 Teorie a techniky animace Z 2 Zapsat
2507 Textilní technologie 2 Z 2 Zapsat
U6K Textilní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U6KN2 Textilní tvorba-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U6K4 Textilní tvorba - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U6K6 Textilní tvorba - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
UB4K2 Textilní tvorba - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
UN4K2 Textilní tvorba - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
U6S Textilní tvorba - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U6SN2 Textilní tvorba-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U6S4 Textilní tvorba - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U6S6 Textilní tvorba - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
UB4S2 Textilní tvorba - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
UN4S2 Textilní tvorba - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
G2K Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G2K4 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G2K6 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
GB2K2 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
GN2K2 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
G2S Tvorba písma a typografie - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G2S4 Tvorba písma a typografie - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G2S6 Tvorba písma a typografie - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
GN2S2 Tvorba písma a typografie - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
GB2S2 Tvorba písma a typografie - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
FG2K1 Type Design and Typography - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
VAA01TT2 Type Design and Typography Studio II ZK 10 Zapsat
FG2S1 Type Design and Typography - studio work 1 ZK 13 Zapsat
1562 Typografie 2 ZK 2 Zapsat
VA0T18 Typography for Graphic Designers ZK 3 Zapsat
1084 Typologie veřejných staveb 4 ZK 2 Zapsat
DV0022 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 2 Z Zapsat
DV0024 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 4 Z Zapsat
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TB0011 Umění starověku - antika ZK 3 Zapsat
VA0T14 Urbanism, The Theory and The City ZK 3 Zapsat
F0068 Urbanism, The Theory and The City ZK 3 Zapsat
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3 Zapsat
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3 Zapsat
1216 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 2 Zapsat
P0004 Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění Z Zapsat
6211 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 1 ZK 3 Zapsat
P0003 Úvod do oborové didaktiky Z Zapsat
P0001 Úvod do pedagogiky ZK Zapsat
2872 Úvod do technologie skla 2 ZK 2 Zapsat
VAAFT1 VA Field Trip I Z 1 Zapsat
VAAFT2 VA Field Trip II Z 1 Zapsat
VAAFT3 VA Field Trip III Z 1 Zapsat
VA003VM1 VA Meetings I Z 4 Zapsat
VA003VM2 VA Meetings II Z 4 Zapsat
VA003VM3 VA Meetings III Z 4 Zapsat
VA003VM4 VA Meetings IV Z 4 Zapsat
DT0046 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z Zapsat
DT0044 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z Zapsat
3082 Video a film v umělecké praxi 2 ZK 2 Zapsat
P0009 Vizuální gramotnost ZK Zapsat
VB3K2 Volné umění III - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VN3K2 Volné umění III - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VB3S2 Volné umění III - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VN3S2 Volné umění III - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VB2K2 Volné umění II - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VN2K2 Volné umění II - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VB2S2 Volné umění II - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VN2S2 Volné umění II - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VB1K2 Volné umění I - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VN1K2 Volné umění I - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VB1S2 Volné umění I - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VN1S2 Volné umění I - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VB4K2 Volné umění IV - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VN4K2 Volné umění IV - klauzurní projekt II
 
ZK 7 Zapsat
VB4S2 Volné umění IV - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
VN4S2 Volné umění IV - semestrální práce II
 
ZK 9 Zapsat
3072 Výstavnictví 2 Z 2 Zapsat
P0007 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi I Z Zapsat
P0010 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi II Z Zapsat
8212A Výtvarný modul 2 A ZK 4 Zapsat
8212B Výtvarný modul 2 B ZK 4 Zapsat
8212C Výtvarný modul 2 C ZK 4 Zapsat
8212D Výtvarný modul 2 D ZK 4 Zapsat
8212E Výtvarný modul 2 E ZK 4 Zapsat
8212F Výtvarný modul 2 F ZK 4 Zapsat
8212G Výtvarný modul 2 G ZK 4 Zapsat
8212H Výtvarný modul 2 H ZK 4 Zapsat
8204A Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204J Výtvarný Modul 4
 
Z 4 Zapsat
8204I Výtvarný Modul 4
 
Z 4 Zapsat
8204H Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204G Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204F Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204E Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204D Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204C Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204B Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie Z 4 Zapsat
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba Z 4 Zapsat
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba Z 4 Zapsat
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru Z 4 Zapsat
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba Z 4 Zapsat
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika Z 4 Zapsat
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba Z 4 Zapsat
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby Z 4 Zapsat
S061 Zahraniční stáž - architektura
 
Z 2 Zapsat
S051 Zahraniční stáž - cizí jazyk Z 2 Zapsat
S0511 Zahraniční stáž - cizí jazyk II
 
Z 2 Zapsat
S1001 Zahraniční stáž - dějiny umění a designu Z 2 Zapsat
S1002 Zahraniční stáž - dějiny umění a designu II
 
Z 2 Zapsat
S106 Zahraniční stáž - design Z 2 Zapsat
S031 Zahraniční stáž - digitální média
 
Z 2 Zapsat
S0311 Zahraniční stáž - digitální média II
 
Z 2 Zapsat
S032 Zahraniční stáž - digitální média video Z 2 Zapsat
S041 Zahraniční stáž - dílenská praktika Z 2 Zapsat
S0411 Zahraniční stáž - dílenská praktika dřevo
 
Z 2 Zapsat
S0412 Zahraniční stáž - dílenská praktika kov
 
Z 2 Zapsat
S021 Zahraniční stáž - doprovodné disciplíny Z 2 Zapsat
S110 Zahraniční stáž - film
 
Z 2 Zapsat
S105 Zahraniční stáž - fotografie Z 2 Zapsat
S109 Zahraniční stáž - grafický design Z 2 Zapsat
S100 Zahraniční stáž - humanitní disciplíny Z 2 Zapsat
S112 Zahraniční stáž - ilustrace
 
Z 2 Zapsat
S0211 Zahraniční stáž - kresba
 
Z 2 Zapsat
S115 Zahraniční stáž - malba
 
Z 2 Zapsat
S0212 Zahraniční stáž - modelování
 
Z 2 Zapsat
S102 Zahraniční stáž - oborové disciplíny Z 2 Zapsat
S103 Zahraniční stáž - praktická cvičení
 
Z 2 Zapsat
S071 Zahraniční stáž - projekt Z 2 Zapsat
S111 zahraniční stáž - sochařství Z 2 Zapsat
S104 Zahraniční stáž - současné Umění Z 2 Zapsat
S114 Zahraniční stáž - technologie
 
Z 2 Zapsat
S113 Zahraniční stáž - tělesná výchova
 
Z 2 Zapsat
S108 Zahraniční stáž - typografie Z 2 Zapsat
S107 Zahraniční stáž - užité Umění Z 2 Zapsat
2772 Základy 3D Animace 2 ZK 2 Zapsat
F0071 Základy designu a typografie
 
Z 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
5002 Základy grafických technik 2 Z 2 Zapsat
7256 Základy chemie 2 ZK 2 Zapsat
5012 Základy sazby a DTP 2 ZK 2 Zapsat
3112 Základy strojírenských technologií 2 Z 1 Zapsat
3114 Základy strojírenských technologií 4 Z 1 Zapsat
1522 Zdravotně nezávadné obouvání 2 ZK 2 Zapsat
3040 Zvuk, hlas, text, performativní strategie ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmety.html