UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Všechny předměty v LS 2020/2021

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2770 20/21 Remix (11 aktuálních témat pro grafický design) Z 1 Zapsat
3442 Abeceda sochařských forem 2 Z 1 Zapsat
3444 Abeceda sochařských forem 4 Z 1 Zapsat
VA14D Acoustics in Architecture ZK 2 Zapsat
VA0T13 Acoustics in Architecture ZK 3 Zapsat
F0002 Additional Personal Project 1
 
ZK 5 Zapsat
2903 Adobe Illustrator ZK 2 Zapsat
2774 Adobe Illustrator + Photoshop - základy 2 ZK 2 Zapsat
DT0012 Aktuální problémy teorie a metodologie dějin umění ZK Zapsat
1761 Akustika, elektroakustika 1 ZK 2 Zapsat
FA3K1 Architecture III - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FA3K2 Architecture III - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01A2 Architecture III Studio II ZK 10 Zapsat
VAA01A4 Architecture III Studio IV ZK 10 Zapsat
FA3S1 Architecture III - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FA3S2 Architecture III - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FA2K2 Architecture II - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FA2S2 Architecture II - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FA1K2 Architecture I - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FA1S2 Architecture I - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FA4K1 Architecture IV - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FA4S1 Architecture IV - studio work 1 ZK 13 Zapsat
VA004AB Architecture of 20th Century II ZK 3 Zapsat
F0049 Architecture of the 20th Century 1 ZK 2 Zapsat
TM0002 Architektura 19. století ZK 3 Zapsat
A1K Architektura 1 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A1K10 Architektura 1 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A1K4 Architektura 1 - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
A1K6 Architektura 1 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A1K8 Architektura 1 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A1S Architektura 1 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A1S10 Architektura 1 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A1S4 Architektura 1 - semestrální práce 4
 
ZK 7 Zapsat
A1S6 Architektura 1 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A1S8 Architektura 1 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A2K Architektura 2 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A2K10 Architektura 2 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A2K4 Architektura 2 - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
A2K6 Architektura 2 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A2K8 Architektura 2 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A2S Architektura 2 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A2S10 Architektura 2 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A2S4 Architektura 2 - semestrální práce 4
 
ZK 7 Zapsat
A2S6 Architektura 2 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A2S8 Architektura 2 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A3K Architektura 3 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A3K10 Architektura 3 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A3K4 Architektura 3 - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
A3K6 Architektura 3 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A3K8 Architektura 3 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A3S Architektura 3 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A3S10 Architektura 3 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A3S4 Architektura 3 - semestrální práce 4
 
ZK 7 Zapsat
A3S6 Architektura 3 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A3S8 Architektura 3 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
A4K Architektura 4 - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
A4K10 Architektura 4 - klauzurní projekt 10
 
ZK 7 Zapsat
A4K4 Architektura 4 - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
A4K6 Architektura 4 - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
A4K8 Architektura 4 - klauzurní projekt 8
 
ZK 7 Zapsat
A4S Architektura 4 - semestrální práce ZK 7 Zapsat
A4S10 Architektura 4 - semestrální práce 10
 
ZK 10 Zapsat
A4S2 Architektura 4 - semestrální práce 2
 
ZK 7 Zapsat
A4S4 Architektura 4 - semestrální práce 4
 
ZK 7 Zapsat
A4S6 Architektura 4 - semestrální práce 6
 
ZK 7 Zapsat
A4S8 Architektura 4 - semestrální práce 8
 
ZK 10 Zapsat
AN3K2 Architektura III - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM3K2 Architektura III - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
A3KN4 Architektura III - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN3K4 Architektura III - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN3S2 Architektura III - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM3S2 Architektura III - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
A3SN4 Architektura III - semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
AN3S4 Architektura III - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM2K2 Architektura II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AN2K2 Architektura II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
A2KN4 Architektura II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN2K4 Architektura II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN2S2 Architektura II - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM2S2 Architektura II - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
A2SN4 Architektura II - semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
AN2S4 Architektura II - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AN1K2 Architektura I - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AM1K2 Architektura I - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
A1KN4 Architektura I - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN1K4 Architektura I - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN1S2 Architektura I - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM1S2 Architektura I - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
A1SN4 Architektura I - semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
AN1S4 Architektura I - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
AM4K2 Architektura IV - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
AN4K2 Architektura IV - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
A4KN4 Architektura IV - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
AN4K4 Architektura IV - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
A4SN2 Architektura IV - semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
AN4S2 Architektura IV - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
AM4S2 Architektura IV - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
A4SN4 Architektura IV - semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
AN4S4 Architektura IV - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
F0006 Art History/Theory Essay
 
ZK 2 Zapsat
S117 Art Management
 
Z 2 Zapsat
N193 Ateliérová stáž I Z 4 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
5131 Autorský projekt ZK 3 Zapsat
5129 Autorský projekt ZK 3 Zapsat
5137 Autorský projekt ZK 3 Zapsat
5133 Autorský projekt ZK 3 Zapsat
5140 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5128 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5118 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5116 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5114 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5112 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5110 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5108 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5106 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5104 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5102 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5126 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5124 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5122 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
5120 Autorský projekt 2 ZK 2 Zapsat
VAABL Basics of Lithography Z 2 Zapsat
VAABO Basics of Oil Painting
 
Z 2 Zapsat
VAAPT Basics of Print-Making Techniques Z 2 Zapsat
F0009 Bookbinding 1 ZK 2 Zapsat
F0029 Bookbinding 2
 
ZK 2 Zapsat
VAAB2 Bookbinding and Paper Restoration II Z 2 Zapsat
W0028 Business Skills 2 Z 2 Zapsat
FU2K2 Ceramics and Porcelain - klauzura project 2
 
ZK 7 Zapsat
FU2S2 Ceramics and Porcelain - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
DV0041 Cizí jazyk
 
ZK Zapsat
DT0061 Cizí jazyk
 
ZK Zapsat
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2 Zapsat
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2 Zapsat
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2 Zapsat
8016 Cizí jazyk - odborná terminologie 2
 
ZK 2 Zapsat
F0013 Clay Modelling 1 ZK 2 Zapsat
F0031 Clay Modelling 2
 
ZK 2 Zapsat
VA005B Contemporary Czech Art II ZK 3 Zapsat
VA005C Contemporary Czech Art III ZK 3 Zapsat
F0023 Contemporary Philosophy ZK 2 Zapsat
VA0T8A Contemporary Philosophy ZK 3 Zapsat
F0015 Czech Art in International Context 1 ZK 2 Zapsat
VA0T9A Czech Art in International Context I
 
ZK 3 Zapsat
VA0T9B Czech Art in International Context II ZK 3 Zapsat
F0004 Czech Modern and Contemporary Art and Architecture 1 ZK 2 Zapsat
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3 Zapsat
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3 Zapsat
TF0002 Dějiny a teorie fotografie 2
 
ZK 4 Zapsat
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2 Zapsat
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3 Zapsat
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
D2K Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D2K2 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D2KN2 Design nábytku a interiéru-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D2K4 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D2K6 Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
D2S Design nábytku a interiéru - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D2S2 Design nábytku a interiéru - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
D2SN2 Design nábytku a interiéru-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
D2S4 Design nábytku a interiéru - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D2S6 Design nábytku a interiéru - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
U5K Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U5K2 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 1
 
ZK 7 Zapsat
U5KN2 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U5K4 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U5K6 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U5S Design oděvu a obuvi - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U5S2 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U5SN2 Design oděvu a obuvi-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U5S4 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U5S6 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
1092 Deskriptiva 2 ZK 2 Zapsat
1094 Deskriptiva 4 ZK 2 Zapsat
P0005 Didaktická analýza výtvarného umění ZK Zapsat
0082 Digitální grafika a video 2 ZK 2 Zapsat
1156 Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna) 2 Z 1 Zapsat
2104 Dílenská praktika (spec.dílny) 2 Z 1 Zapsat
2426 Dílenská praktika (spec.dílny) 2 Z 1 Zapsat
2464 Dílenská praktika (spec. dílny) 2 Z 1 Zapsat
2106 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1 Zapsat
2428 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1 Zapsat
2466 Dílenská praktika (spec. dílny) 4 Z 1 Zapsat
2108 Dílenská praktika (spec.dílny) 6 Z 1 Zapsat
2430 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1 Zapsat
2468 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1 Zapsat
3412 Dílenská praktika 2 Z 1 Zapsat
3414 Dílenská praktika 4 Z 1 Zapsat
3416 Dílenská praktika 6 Z 1 Zapsat
VA0030C Diploma Project Presentation
 
ZK 25 Zapsat
VA0030B Diploma Seminar Z 1 Zapsat
N172 Diplomový seminář II ZK 12 Zapsat
DT0032 Doktorské kolegium Z Zapsat
DT0036 Doktorské kolegium Z Zapsat
DT0034 Doktorské kolegium Z Zapsat
DT0052 Doktorské kolokvium
 
Z Zapsat
DT0051 Doktorské kolokvium
 
Z Zapsat
DT0053 Doktorské kolokvium
 
Z Zapsat
DV0031 Doktorské kolokvium 1
 
Z Zapsat
DV0032 Doktorské kolokvium 2
 
Z Zapsat
VAADC Drawing Course Z 2 Zapsat
VAA02A2 End-of-Semester Project II - Architecture III ZK 7 Zapsat
VAA02FF2 End-of-Semester Project II - Fashion and Footwear Design ZK 7 Zapsat
VAA02ID2 End-of-Semester Project II - Industrial Design ZK 7 Zapsat
VAA02IN2 End-of-Semester Project II - Intermedia ZK 7 Zapsat
VAA02K2 End-of-Semester Project II - K.O.V. ZK 7 Zapsat
VAA02IN1 End-of-Semester Project I - Intermedia
 
ZK 7 Zapsat
VAA02P2 End-of-Semester Project II - Painting Studio ZK 7 Zapsat
VAA02PH2 End-of-Semester Project II - Photogprahy ZK 7 Zapsat
VAA02A4 End-of-Semester Project IV - Architecture III ZK 7 Zapsat
VAA02G4 End-of-Semester Project IV - Glass ZK 0 Zapsat
VAA02GV4 End-of-Semester Project IV - Graphic Design and Visual Communication ZK 0 Zapsat
VAA02IL4 End-of-Semester Project IV - Illustration and Graphics ZK 0 Zapsat
VAA02IN4 End-of-Semester Project IV - Intermedia
 
ZK 0 Zapsat
VAA02INT4 End-of-Semester Project IV - Intermedia Art ZK 7 Zapsat
VAA02TT4 End-of-Semester Project IV - Type Design and Typography ZK 0 Zapsat
1135 Ergonomie 1 Z 1 Zapsat
1133 Ergonomie I ZK 2 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
2436 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 2 Z 1 Zapsat
2438 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 4 Z 1 Zapsat
2204 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 2 Z 1 Zapsat
2406 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 2 Z 1 Zapsat
2206 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 4 Z 1 Zapsat
2408 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 4 Z 1 Zapsat
VAA01FF2 Fashion and Footwear Design II ZK 10 Zapsat
FU5K1 Fashion and Footwear Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FU5K2 Fashion and Footwear Design - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FU5S1 Fashion and Footwear Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FU5S2 Fashion and Footwear Design - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FU4K1 Fashion Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FU4K2 Fashion Design - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FU4S1 Fashion Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FU4S2 Fashion Design - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
F0007 Figure Drawing 1 ZK 2 Zapsat
F0027 Figure Drawing 2
 
ZK 2 Zapsat
FG4K1 Film and TV Graphics - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG4S1 Film and TV Graphics - studio work 1 ZK 13 Zapsat
G4K Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G4K2 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G4KN2 Filmová a televizní grafika-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G4K4 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G4K6 Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G4S Filmová a televizní grafika - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G4S2 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G4SN2 Filmová a televizní grafika-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G4S4 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G4S6 Filmová a televizní grafika - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
VA0030A Final State Exam
 
ZK 4 Zapsat
1642 Fotografické technologie 2 ZK 2 Zapsat
G6K Fotografie II - klauzurní projekt ZK 10 Zapsat
G6KN2 Fotografie II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G6K2 Fotografie II - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G6K4 Fotografie II - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G6K6 Fotografie II - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G6S Fotografie II - semestrální práce ZK 10 Zapsat
G6SN2 Fotografie II - semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G6S2 Fotografie II - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G6S4 Fotografie II - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G6S6 Fotografie II - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
V5K Fotografie-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V5KN2 Fotografie - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V5K2 Fotografie-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V5K4 Fotografie-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V5K6 Fotografie-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V5S Fotografie-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V5SN2 Fotografie - semestrální práce 2
 
ZK 11 Zapsat
V5S2 Fotografie-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
V5S4 Fotografie-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V5S6 Fotografie-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
FD2K2 Furniture and Interior Design - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FD2S2 Furniture and Interior Design - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3 Zapsat
P0006 Galerijní a muzejní edukace ZK Zapsat
F0042 Generative Design and Computer Drafting 1 ZK 2 Zapsat
F0048 Generative Design and Computer Drafting 2 ZK 2 Zapsat
VA0T11B Generative Design II ZK 3 Zapsat
2736 Generativní design a výpočetní navrhování 2 ZK 2 Zapsat
F0039 Genius Loci of Prague 1 Z 2 Zapsat
VA0T19B Genius Loci of Prague II Z 2 Zapsat
VAAGC Glass Casting Workshop Z 2 Zapsat
VAA01G4 Glass Studio IV ZK 0 Zapsat
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2 Zapsat
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2 Zapsat
7064 Grafické techniky - kamenotisk 4 ZK 2 Zapsat
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2 Zapsat
G5K Grafický design a nová média - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G5K2 Grafický design a nová média - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G5KN2 Grafický design a nová média-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G5K4 Grafický design a nová média - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G5K6 Grafický design a nová média - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G5S Grafický design a nová média - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G5S2 Grafický design a nová média - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G5SN2 Grafický design a nová média-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G5S4 Grafický design a nová média - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G5S6 Grafický design a nová média - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
G3K Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G3KN2 Grafický design a vizualní komunikace-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G3K2 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G3K4 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G3K6 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G3S Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G3S2 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G3SN2 Grafický design a vizuální komunikace-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G3S4 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G3S6 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
VAA01GV4 Graphic Design and Visual Communication IV ZK 0 Zapsat
FG3K1 Graphic Design and Visual Communication - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FG3K2 Graphic Design and Visual Communication - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FG3S1 Graphic Design and Visual Communication - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FG3S2 Graphic Design and Visual Communication - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FV6K2 Guest Artist Programme - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FV6S2 Guest Artist Programme - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
1866 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2 Zapsat
VA0T15 Historic Load-Bearing Structures ZK 3 Zapsat
VA0T15B Historic Load-Bearing Structures II ZK 3 Zapsat
TB0033 Historie a současnost textilní tvorby 3 ZK 3 Zapsat
VA0T7B History of Design of 20th Century II ZK 3 Zapsat
F0040 History of Design of the 20th Century 1 ZK 2 Zapsat
F0052 History of Design of the 20th Century 2 ZK 2 Zapsat
V6K1 Hostující umělec - klauzurní práce
 
ZK 7 Zapsat
V6S1 Hostující umělec - semestrální práce
 
ZK 11 Zapsat
VAA01IL4 Illustration and Graphics Studio IV ZK 0 Zapsat
G1S4 Ilustrace a geafika - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G1K Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G1K2 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G1KN2 Ilustrace a grafika-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G1K4 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G1K6 Ilustrace a grafika - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G1S Ilustrace a grafika - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G1S2 Ilustrace a grafika - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G1SN2 Ilustrace a grafika-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G1S6 Ilustrace a grafika - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
F0003 Individual Workshop Practice 1 ZK 2 Zapsat
F0022 Individual Workshop Practice 2 ZK 2 Zapsat
FD1K1 Industrial Design - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FD1K2 Industrial Design - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01ID2 Industrial Design Studio II ZK 10 Zapsat
FD1S1 Industrial Design - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FD1S2 Industrial Design - studio work 2 ZK 13 Zapsat
VAA01INT4 Intermedia Art Studio
 
ZK 10 Zapsat
V3K Intermediální konfrontace-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V3KN2 Intermediální konfrontace - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V3K2 Intermediální konfrontace-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V3K4 Intermediální konfrontace-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V3K6 Intermediální konfrontace-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V3S Intermediální konfrontace-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V3SN2 Intermediální konfrontace - semestrální práce 2
 
ZK 11 Zapsat
V3S2 Intermediální konfrontace-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
V3S4 Intermediální konfrontace-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V3S6 Intermediální konfrontace-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2 Zapsat
VAA01IN4 Intermedia Studio
 
ZK 0 Zapsat
VAA01IN2 Intermedia Studio II ZK 10 Zapsat
F0056 Introduction to Art History 1 ZK 2 Zapsat
VA0T23B Introduction to Art History II ZK 3 Zapsat
U3K K.O.V. - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U3K2 K.O.V. - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U3KN2 K.O.V.-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U3K4 K.O.V. - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U3K6 K.O.V. - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U3S K.O.V. - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U3S2 K.O.V. - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U3SN2 K.O.V.-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U3S4 K.O.V. - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U3S6 K.O.V. - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
VAA01K2 K.O.V. Studio II ZK 10 Zapsat
U2K Keramika a porcelán - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U2KN2 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U2K2 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U2K4 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U2K6 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U2S Keramika a porcelán - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U2S2 Keramika a porcelán - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U2SN2 Keramika a porcelán-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U2S4 Keramika a porcelán - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U2S6 Keramika a porcelán - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
2752 Knižní vazba 2 ZK 2 Zapsat
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3 Zapsat
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1 Zapsat
2754 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
2756 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 4 ZK 2 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1112B Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1074 Kreativní typologie 2 Z 1 Zapsat
VAALC Laser Cutting Workshop Z 2 Zapsat
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2 Zapsat
VAALP Letterpress Workshop Z 2 Zapsat
V2K Malba-klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V2KN2 Malba - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V2K2 Malba-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V2K4 Malba-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V2K6 Malba-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V2S Malba-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V2SN2 Malba - semestrální práce 2
 
ZK 11 Zapsat
V2S2 Malba-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
V2S4 Malba-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V2S6 Malba-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
S116 Marketing
 
Z 2 Zapsat
1044 Matematika 2 ZK 2 Zapsat
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2 ZK 2 Zapsat
2389 Materiologie: Technologie v designu Z 2 Zapsat
1064 Mechanika 2 ZK 2 Zapsat
6201 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 1 ZK 3 Zapsat
6203 Metodické přístupy v konzervování-restaurování II. - 1 ZK 3 Zapsat
3452 Modelování podle živého modelu 2 Z 1 Zapsat
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3 Zapsat
U4K Módní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U4K2 Módní tvorba - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U4KN2 Módní tvorba-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U4K4 Módní tvorba - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U4K6 Módní tvorba - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U4S Módní tvorba - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U4S2 Módní tvorba - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U4SN2 Módní tvorba-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U4S4 Módní tvorba - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U4S6 Módní tvorba - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3 Zapsat
KLA0 Náhradní klauzura
 
ZK 0 Zapsat
SEM0 Náhradní semestr
 
ZK 0 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2 Zapsat
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2 Zapsat
2486 Nauka o textilních materiálech 2 ZK 2 Zapsat
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
 
ZK 7 Zapsat
SZ0002 Obhajoba diplomové práce
 
ZK 25 Zapsat
SZ0007 Obhajoba diplomové práce
 
ZK 25 Zapsat
D002 Obhajoba doktorské práce
 
ZK Zapsat
2616 Obuvnické střihové konstrukce 2 ZK 2 Zapsat
1372 Oděvní kresba 2 Z 1 Zapsat
1374 Oděvní kresba 4 Z 1 Zapsat
2602 Oděvní střihové konstrukce 2 ZK 2 Zapsat
2604 Oděvní střihové konstrukce 4 ZK 2 Zapsat
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2 Zapsat
FV2K1 Painting - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV2K2 Painting - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01P2 Painting Studio II ZK 10 Zapsat
FV2S1 Painting - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV2S2 Painting - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FG6K2 Photography II - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FG6S2 Photography II - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
FV5K1 Photography - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV5K2 Photography - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01PH2 Photography Studio II ZK 10 Zapsat
FV5S1 Photography - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV5S2 Photography - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
S125 Pracovní stáž v zahraničí 10
 
Z 20 Zapsat
S118 Pracovní stáž v zahraničí 3
 
Z 6 Zapsat
S119 Pracovní stáž v zahraničí 4
 
Z 8 Zapsat
S120 Pracovní stáž v zahraničí 5
 
Z 10 Zapsat
S121 Pracovní stáž v zahraničí 6
 
Z 12 Zapsat
S122 Pracovní stáž v zahraničí 7
 
Z 14 Zapsat
S123 Pracovní stáž v zahraničí 8
 
Z 16 Zapsat
S124 Pracovní stáž v zahraničí 9
 
Z 18 Zapsat
F0005 Prague Architecture-introductory Lectured Tour
 
Z 1 Zapsat
2674 Prezentační dovednosti ZK 2 Zapsat
D3K Produktový design - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D3K2 Produktový design - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D3KN2 Produktový design-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D3K4 Produktový design - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D3K6 Produktový design - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
D3S Produktový design - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D3S2 Produktový design - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
D3SN2 Produktový design-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
D3S4 Produktový design - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D3S6 Produktový design - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3 Zapsat
1034 Provádění a provoz staveb 2 ZK 2 Zapsat
D1K6 Průmyslový design - klauzurmí projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
D1K Průmyslový design - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D1K2 Průmyslový design - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D1KN2 Průmyslový design-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D1K4 Průmyslový design - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D1S Průmyslový design - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D1S2 Průmyslový design - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
D1SN2 Průmyslový design-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
D1S4 Průmyslový design - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D1S6 Průmyslový design - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
4004 Referát za současného umění 4 Z 1 Zapsat
4002 Referát ze současného umění 2 Z 1 Zapsat
4042 Referát ze současného umění 2 Z 1 Zapsat
4022 Referát ze současného umění 2 Z 1 Zapsat
4012 Referát ze současného umění 2 Z 1 Zapsat
4014 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4044 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4024 Referát ze současného umění 4 Z 1 Zapsat
4006 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4046 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4026 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
4016 Referát ze současného umění 6 Z 1 Zapsat
FV1K1 Sculpture - klauzura project 1 ZK 7 Zapsat
FV1K2 Sculpture - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
FV1S1 Sculpture - studio work 1 ZK 13 Zapsat
FV1S2 Sculpture - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1 Zapsat
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1 Zapsat
M0001 Seminář k diplomové práci Z 1 Zapsat
DT0022 Seminář k disertační práci Z Zapsat
DT0026 Seminář k disertační práci Z Zapsat
DT0024 Seminář k disertační práci Z Zapsat
DV0002 Seminář k disertační práci 2
 
ZK Zapsat
DV0004 Seminář k disertační práci 4
 
ZK Zapsat
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4 Zapsat
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3 Zapsat
TB0004C Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004B Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004A Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TV0016 Seminář k teorii módy ZK 3 Zapsat
TT0008 Seminář metodologie umělecké kritiky ZK 4 Zapsat
VAASPW Silk-Screen Printing Workshop Z 2 Zapsat
U1K Sklo - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U1K2 Sklo - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U1KN2 Sklo-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U1K4 Sklo - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U1K6 Sklo - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U1S Sklo - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U1S2 Sklo - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U1SN2 Sklo-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U1S4 Sklo - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U1S6 Sklo - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
V1K Socha - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
V1KN2 Sochařství - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V1K2 Sochařství-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
V1K4 Sochařství-klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
V1K6 Sochařství-klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
V1S Sochařství-semestrální práce ZK 10 Zapsat
V1SN2 Sochařství - semestrální práce 2
 
ZK 11 Zapsat
V1S2 Sochařství-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
V1S4 Sochařství-semestrální práce 4
 
ZK 10 Zapsat
V1S6 Sochařství-semestrální práce 6
 
ZK 10 Zapsat
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3 Zapsat
TF0004 Současná fotografie a umění 2
 
ZK 4 Zapsat
DV0012 Společná teoretická výuka 2 Z Zapsat
DV0014 Společná teoretická výuka 4 Z Zapsat
1054 Statika 2 ZK 2 Zapsat
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění
 
ZK 4 Zapsat
1026 Stavební konstrukce 2 (Stavitelství IV.) ZK 2 Zapsat
1164 Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2 ZK 2 Zapsat
1004 Stavitelství II ZK 2 Zapsat
1204 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2 Z 1 Zapsat
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2 Zapsat
SZ0008 SZZ - Dějiny moderního a současného umění
 
ZK 0 Zapsat
SZ0010 SZZ - Obhajoba diplomové práce
 
ZK 0 Zapsat
SZ0009 SZZ - Teorie moderního a současného umění
 
ZK 0 Zapsat
SZ0003 SZZ ze stavitelství
 
ZK 10 Zapsat
F0041 Team Project 1 ZK 2 Zapsat
F0050 Team Project 2 ZK 2 Zapsat
1611 Technická redakce tiskovin ZK 2 Zapsat
2805 Technické kreslení Z 1 Zapsat
2804 Technické kreslení 2 Z 1 Zapsat
2758 Technologie knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
1502 Technologie zpracování galanterních výrobků 2 ZK 2 Zapsat
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3 Zapsat
2507 Textilní technologie 2 Z 2 Zapsat
U6K Textilní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
U6K2 Textilní tvorba - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U6KN2 Textilní tvorba-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
U6K4 Textilní tvorba - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
U6K6 Textilní tvorba - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
U6S Textilní tvorba - semestrální práce ZK 9 Zapsat
U6S2 Textilní tvorba - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
U6SN2 Textilní tvorba-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
U6S4 Textilní tvorba - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
U6S6 Textilní tvorba - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
1016 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros IV ZK 1 Zapsat
G2K Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 1 ZK 7 Zapsat
G2K2 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G2KN2 Tvorba písma a typografie-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
G2K4 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
G2K6 Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
G2S Tvorba písma a typografie - semestrální práce ZK 9 Zapsat
G2S2 Tvorba písma a typografie - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
G2SN2 Tvorba písma a typografie-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
G2S4 Tvorba písma a typografie - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
G2S6 Tvorba písma a typografie - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
7094 Tvorba tiskovin 2 Z 1 Zapsat
FG2K2 Type Design and Typography - klauzura project 2 ZK 7 Zapsat
VAA01TT4 Type Design and Typography Studio IV ZK 0 Zapsat
FG2S2 Type Design and Typography - studio work 2
 
ZK 13 Zapsat
1562 Typografie 2 ZK 2 Zapsat
1082 Typologie veřejných staveb 2 ZK 2 Zapsat
1084 Typologie veřejných staveb 4 ZK 2 Zapsat
DV0022 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 2
 
Z Zapsat
DV0024 Umělecká, odborná a pedagogická činnost 4
 
Z Zapsat
TT0006 Uměleckohistorické metodologie II ZK 3 Zapsat
TT0010 Umění 19. století ZK 3 Zapsat
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3 Zapsat
TB0012 Umění renesance a baroka ZK 3 Zapsat
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3 Zapsat
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3 Zapsat
1216 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 2 Zapsat
6211 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 1 ZK 3 Zapsat
2872 Úvod do technologie skla 2 ZK 2 Zapsat
DT0002 Úvod do teorie vědy ZK Zapsat
VAAFT1 VA Field Trip I Z 1 Zapsat
VAAFT2 VA Field Trip II Z 1 Zapsat
VA003VM2 VA Meetings II Z 4 Zapsat
VA003VM4 VA Meetings IV Z 4 Zapsat
VA003VM5 VA Meetings V Z 4 Zapsat
DT0042 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z Zapsat
DT0046 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z Zapsat
DT0044 Vědecká, odborná a pedagogická činnosti Z Zapsat
2776 Virtuální realita 2 ZK 2 Zapsat
TV0017 Vybraná tajemství literatury ZK 3 Zapsat
P0007 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi I Z Zapsat
8208 Výtvarný modul 2 Z 4 Zapsat
8202A Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202I Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202H Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202G Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202F Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202E Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202D Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202C Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8202B Výtvarný Modul 2 Z 5 Zapsat
8204A Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204J Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204H Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204G Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204F Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204E Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204D Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204C Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8204B Výtvarný Modul 4 Z 4 Zapsat
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie Z 4 Zapsat
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba Z 4 Zapsat
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba Z 4 Zapsat
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru Z 4 Zapsat
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba Z 4 Zapsat
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika Z 4 Zapsat
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba Z 4 Zapsat
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby Z 4 Zapsat
S061 Zahraniční stáž - architektura
 
Z 2 Zapsat
S051 Zahraniční stáž - cizí jazyk Z 2 Zapsat
S0511 Zahraniční stáž - cizí jazyk II
 
Z 2 Zapsat
S1001 Zahraniční stáž - dějiny umění a designu Z 2 Zapsat
S1002 Zahraniční stáž - dějiny umění a designu II
 
Z 2 Zapsat
S106 Zahraniční stáž - design Z 2 Zapsat
S031 Zahraniční stáž - digitální média
 
Z 2 Zapsat
S0311 Zahraniční stáž - digitální média II
 
Z 2 Zapsat
S032 Zahraniční stáž - digitální média video Z 2 Zapsat
S041 Zahraniční stáž - dílenská praktika Z 2 Zapsat
S0411 Zahraniční stáž - dílenská praktika dřevo
 
Z 2 Zapsat
S0412 Zahraniční stáž - dílenská praktika kov
 
Z 2 Zapsat
S021 Zahraniční stáž - doprovodné disciplíny Z 2 Zapsat
S110 Zahraniční stáž - film
 
Z 2 Zapsat
S105 Zahraniční stáž - fotografie Z 2 Zapsat
S109 Zahraniční stáž - grafický design Z 2 Zapsat
S100 Zahraniční stáž - humanitní disciplíny Z 2 Zapsat
S112 Zahraniční stáž - ilustrace
 
Z 2 Zapsat
S0211 Zahraniční stáž - kresba
 
Z 2 Zapsat
S115 Zahraniční stáž - malba
 
Z 2 Zapsat
S0212 Zahraniční stáž - modelování
 
Z 2 Zapsat
S102 Zahraniční stáž - oborové disciplíny Z 2 Zapsat
S103 Zahraniční stáž - praktická cvičení
 
Z 2 Zapsat
S071 Zahraniční stáž - projekt Z 2 Zapsat
S111 zahraniční stáž - sochařství Z 2 Zapsat
S104 Zahraniční stáž - současné Umění Z 2 Zapsat
S114 Zahraniční stáž - technologie
 
Z 2 Zapsat
S113 Zahraniční stáž - tělesná výchova
 
Z 2 Zapsat
S108 Zahraniční stáž - typografie Z 2 Zapsat
S107 Zahraniční stáž - užité Umění Z 2 Zapsat
TT0002 Základní pojmy teorie architektury ZK 3 Zapsat
2772 Základy 3D Animace 2 ZK 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
0901 Základy fotografie ZK 2 Zapsat
7022 Základy grafických technik 2 ZK 2 Zapsat
3112 Základy strojírenských technologií 2 Z 1 Zapsat
3114 Základy strojírenských technologií 4 Z 1 Zapsat
1522 Zdravotně nezávadné obouvání 2 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmety.html