UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Transdisciplinarita a veřejný prostor

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
W0025 Z 1
Garant předmětu:
Jan Trejbal
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Trejbal
Anotace:

V rámci cyklu setkání určeném pro všechny studenty školy, se zaměříme na problematiku rozvoje transdisciplinární spolupráce ve veřejném prostoru měst a krajiny. Mimo studentů UMPRUM, kteří se s vámi podělí o své aktuální zkušenosti, budeme mít unikátní možnost potkat se s několika odborníky z Norska, Francie a Rakouska. Po úvodu do terminologie, se budeme zabývat otázkami výtvarných intervencí a jejich měřítka. Následně bude představen na vídeňské umprumce vyučovaný program, který se zaměřuje na umění jako nástroj inovace měst. Mezi zodpovězené otázky bude patřit, kdo to je knowledge broker a hlavní host cyklu - francouzský psycholog Thierry Ramadier nám řekne o jeho zkušenostech z praxe. Na závěr se budeme věnovat také urbanismusu jako průsečíku současných ekologických a ekonomických výzev v Helsinkách, Tallinnu a Torontu.

Požadavky:

Předmět bude zakončen odevzdáním zpětné vazby od účastníků kurzu. Je třeba aktivní účast na minimálně 75% kurzu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bude upřesněna literatura k cyklu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetW0025.html