UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy práce se zvukem

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
W0024 Z 2
Garant předmětu:
Michaela Režová, Julie Lupačová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michaela Režová, Julie Lupačová
Anotace:

Kurz je zaměřen na praxi v oblasti zvukové produkce, postprodukce a reprodukce ve vztahu k vizuálnímu dílu.

V teoretickém úvodu se dotkneme historie a technické teorie, oblasti zvukové analýzy a budeme se blíže zaobírat vztahem zvuku a obrazu (nejen ve filmu).

V průběhu pěti lekcí se studenti seznámí se teoretickými i praktickými základy, které jim umožní uvažovat o zvuku svobodněji a s větší jistotou. Projdeme jednotlivé fáze vzniku zvuku pro audiovizuální dílo, ať už jde o zvuk k filmu, či k prostorové instalaci. Součástí kurzu je řešení individuálních projektů.

Kurz probíhá v zázemí ateliéru animace, ale je otevřen studentům napříč celou školou.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. O ZVUKU - teoretický úvod, stručný přehled historického vývoje zvuku a zvukové techniky, fyzika zvuku, účinky zvuku, zobrazování zvuku

2. VZTAH ZVUKU A OBRAZU - bližší pohled na fi lmový zvuk (historické okénko), zvuk a jiné audiovizuální formy, subjektivní hodnocení zvuku

3. ZÁKLADY ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU A JEHO REPRODUKCE - akustika, rozdělení mikrofonů, setup nahrávací techniky, zvukové spektrum, zvukové formáty a jejich vlastnosti, zvukové banky, software

4. ZVUKOVÁ POSTPRODUKCE 1 - úvod do možností audiosoftwaru, základy práce se zvukovou stopou: čištění nahrávky, ekvalizace, filtry, korekce hlasitosti, základní efekty

5. ZVUKOVÁ POSTPRODUKCE 2 - střih, mixáž, mastering, export

Součástí všech přednášek bude také ŘEŠENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz si klade za cíl rozšíření praktických zkušeností v oblasti práce se zvukem.

Po absolvování tohoto kurzu by měl být student schopen svobodněji uvažovat, tvořit a analyzovat zvuk pro audiovizuální dílo.

Každý účastník má za úkol v průběhu tohoto kurzu vytvořit vlastní zvukovou stopu (nebo více stop), ať už se jedná o soud design k audiovizuálnímu dílu, návrh zvukové instalace, či vytvoření vlastní zvukové banky.

Studijní materiály:

Praktický průvodce při práci se zvukem (skripta)

Syrový Václav, Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU

(2016)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetW0024.html