UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie - semestrální práce 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V5SN3 ZK 11
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 24 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů.

Cílem výuky v ateliéru je tvůrčí aplikace principů fotografické tvorby s důrazem na kreativní postupy a experiment. Důraz je kladen na širší chápání fotografie s možnými přesahy i do výtvarných solitérů a konceptu. Studium fotografie, která hraje zásadní roli na poli současného umění, zahrnuje nejen studium umělecké disciplíny, ale zároveň i společenského fenoménu. Práce s fotografií je uměleckou praxí, která se opírá o znalost historie a teorie výtvarného umění a současnou problematiku vizuální kultury.

Ateliér je výzkumnou laboratoří, vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti fotografické tvorby. Ateliér je chápán jako prostor pro realizaci vizí a ideálů, je prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzivní aktivitu a tvůrčí upřímnost. Ve zpochybnění estetické šablony fotografie a využití množství rétorických forem pro vytváření faktů, fikce a fantazie se skrývá největší síla fotografického média.

Semestrální úlohy jsou proměnlivé a individuální, reagují na aktuální atmosféru a potřeby ateliéru i na potřeby jednotlivých studentů. Obecně je spojuje jejich formálnost a relativně velký prostor pro invenci konkrétního studenta. Hledání a nalezení jedinečného tématu nebo okruhu zájmu samotným studentem je považováno za klíčový moment v jeho vývoji. Studenti navazujícího magisterského studia pracují na proměňujících se semestrálních zadáních. Specifikem jsou Studentské prezentace: během roku každý připraví alespoň jednu přednášku o osobnosti nebo fenoménu z oboru.

Hodnotící kritéria: pravidelná účast na schůzkách ateliéru, jasně vytýčené cíle a prostředky práce, obhajoba strategie práce se zadáním (může být i jeho popřením), výsledný projekt a jeho prezentace, zodpovědnost, se kterou student k problému přistoupil, hloubka i komplexita řešení a přesnost ve finálním provedení. Od tohoto stupně sstudia je očekávána vysoká míra vlastní iniciativy a originality. Schopnost prezentace výsledků práce v angličtině je samozřejmostí.

Od magistra je požadována velmi dobrá orientace v provozu umění v českém i mezinárodním prostředí, naprostá samostatnost, odvaha k experimentu a jasná formulace vlastního uměleckého směřování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Karel Císař, Co je to fotografie, Praha 2004; Dorothy Norman, Alfred Stieglitz : an american seer, New York 1990; Irwin Shaw, Inge Morath, New York, 1981; Henri Cartier-Bresson : Landschaften, Kempen 2002

Jaques Damade, Jacques-Henri Lartigue, London: Thames and Hudson,

Workers : an archaeology of the industrial age - Sebastiao Salgado, London 2002

Anna Fárová, Josef Sudek, Praha 1995; Manfred Heiting ed., Man Ray : 1890-1976, Köln 2000

Man Ray: vlastní portrét Praha 1968; Richard Avedon : in the American west, New York 1995

Anne Hollander,Richard Avedon : women in the mirror, München 2005

Philippe Garner ; David Alan Mellor, Cecil Beaton : photographs 1920 - 1970, Munich, 1994

Jan Reich : Bohemia, Praha 2005; Anna Fárová, Josef Koudelka, Praha 2002

Joshua P. Smith, Merry A. Foresta, The photography of invention : American pictures of the 1980s, Washington 1989; Susan Bright, Art photography now, London: Thames and Hudson, 2006

Manfred Heiting ed., Edward Weston: 1886-1958 Köln 1999

Michael Persson, Antonin Kratochvil: persona / portraits, Praha : Slovart, 2006

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV5SN3.html