UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie-semestrální práce 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V5S4 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 20 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů.

Cílem výuky v ateliéru je osvojení si základních principů fotografické tvorby s důrazem na kreativní postupy a experiment. Důraz je kladen na širší chápání fotografie s možnými přesahy i do výtvarných solitérů a konceptu. Studium fotografie, která hraje zásadní roli na poli současného umění, zahrnuje nejen studium umělecké disciplíny, ale zároveň i společenského fenoménu. Práce s fotografií je uměleckou praxí, která se opírá o znalost historie a teorie výtvarného umění a současnou problematiku vizuální kultury.

Ateliér je výzkumnou laboratoří, vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti fotografické tvorby. Ateliér je chápán jako prostor pro realizaci vizí a ideálů, je prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzivní aktivitu a tvůrčí upřímnost. Ve zpochybnění estetické šablony fotografie a využití množství rétorických forem pro vytváření faktů, fikce a fantazie se skrývá největší síla fotografického média.

Semestrální úlohy jsou proměnlivé a individuální, reagují na aktuální atmosféru a potřeby ateliéru obecně i na potřeby jednotlivých studentů. Obecně je spojuje jejich formálnost a relativně velký prostor pro invenci konkrétního studenta. Hledání a nalezení jedinečného tématu nebo okruhu zájmu samotným studentem je považováno za klíčový moment v jeho vývoji. Studenti prvního a druhého ročníku musí absolvovat sérii úkolů zaměřených na rozvoj řemeslných dovedností v oblasti fotografie - tzv. Technické minimum a na spolupráci se studenty ostatních ateliérů VŠUP. Studenti třetího ročníku pracují již jen na proměňujících se semestrálních zadáních. Specifikem jsou Studentské prezentace - během roku každý připraví alespoň jednu přednášku o osobnosti nebo fenoménu z oboru.

Hodnotící kritéria: pravidelná účast na schůzkách ateliéru, jasně vytýčené cíle a prostředky práce, obhajoba strategie práce se zadáním (může být i jeho popřením), výsledný je projekt a jeho prezentace, zodpovědnost, se kterou student k problému přistoupil, hloubka řešení a přesnost ve finálním provedení. Od vyšších ročníků je očekávána vyšší míra vlastní iniciativy a originality. Témata Technického minima: Časosběrný dokument, Portrét, Camera obscura, Exteriér

Témata pro 1.- 2. ročník: Práce pro umělce, designéra, architekta (z ateliérů příslušné katedry vyberte spolužáka, pro kterého vytvoříte reprezentativní dokumentaci jeho aktuální práce); Průběžná dokumentace výstav v Galerii 207

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Karel Císař, Co je to fotografie, Praha 2004; Dorothy Norman, Alfred Stieglitz : an american seer, New York 1990; Irwin Shaw, Inge Morath, New York, 1981; Henri Cartier-Bresson : Landschaften, Kempen 2002

Jaques Damade, Jacques-Henri Lartigue, London: Thames and Hudson,

Workers : an archaeology of the industrial age - Sebastiao Salgado, London 2002

Anna Fárová, Josef Sudek, Praha 1995; Manfred Heiting ed., Man Ray : 1890-1976, Köln 2000

Man Ray: vlastní portrét Praha 1968; Richard Avedon : in the American west, New York 1995

Anne Hollander,Richard Avedon : women in the mirror, München 2005

Philippe Garner ; David Alan Mellor, Cecil Beaton : photographs 1920 - 1970, Munich, 1994

Jan Reich : Bohemia, Praha 2005; Anna Fárová, Josef Koudelka, Praha 2002

Joshua P. Smith, Merry A. Foresta, The photography of invention : American pictures of the 1980s, Washington 1989; Susan Bright, Art photography now, London: Thames and Hudson, 2006

Manfred Heiting ed., Edward Weston: 1886-1958 Köln 1999

Michael Persson, Antonin Kratochvil: persona / portraits, Praha : Slovart, 2006

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV5S4.html