UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie - klauzurní projekt 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V5KN3 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho ze semestrálních projektů. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé uměleckém směřování studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí jsou v tomto stupni studia maximální.

At. fotografie - klauzurní projekty nemají pevně stanovené téma ani omezení. Základem je předpoklad, že proces volby vlastního tématu a způsobu jeho zpracování je součástí tvůrčího procesu. Fenomén vlastního rozhodnutí umožňuje studentům poznat a korigovat své chyby a následně je dovést k úspěchu. Student si téma volí zcela sám, stejně jako formu konečného výstupu. Téma může, ale nemusí vycházet z projektů zpracovávaných během semestru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV5KN3.html