UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografie-klauzurní projekt

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V5K ZK 7
Garant předmětu:
Aleksandra Vajd, Martin Kohout
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Aleksandra Vajd, Martin Kohout
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho z nich. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé na úrovni a orientaci studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí pochopitelně rostou se stoupajícím ročníkem.

At. fotografie - klauzurní projekty nemají pevně stanovené téma ani omezení. Základem je předpoklad, že proces volby vlastního tématu a způsobu jeho zpracování je součástí tvůrčího procesu. Fenomén vlastního rozhodnutí umožňuje studentům poznat a korigovat své chyby a následně je dovést k úspěchu. Student si téma volí zcela sám, stejně jako formu konečného výstupu. Téma může, ale nemusí vycházet z projektů zpracovávaných během semestru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV5K.html