UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Supermédia - semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V4SN1 ZK 11
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 24 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů.

Ateliér supermédií je multidisciplinární laboratoří. Student se věnuje práci hypermediálního charakteru. Cílem je naplnit vlastní vizi pomocí nejrůznějších technik, ústící do svébytného tvaru, který se nachází na pomezí více médií. Lze mluvit o prostorové grafice, o kinetickém obrazu posunující myšlenku do instalací interaktivního charakteru. Reálný svět atomů je atakován virtuálním bitovým proudem. Zajímají nás hranice, stejně jako jejich bourání. Cílem je spojení vědy a technologie v jeden estetický objekt. Zvuk se stává objektem a tvar se mění v interakci s chováním publika.

Koncepce výuky v ateliéru vychází z rozvoje prostorového myšlení. Její obsahová náplň spočívá v intermediálním přesahu se zájmem o budování struktur prostorových vztahů a komunikaci výtvarného díla s architekturou, krajinou, prostorem veřejným i soukromým a stanovení pozice umělce působícím v něm.

Semestrální úkol je zadáván měsíc po zahájení semestru, je individuální, odpovídá úrovni studenta a je voleno tak, aby pracoval s různými médii a nesetrvával u jedné sady výrazových prostředků.

Hodnocena je schopnost dodržet zadání, kontinuitu od tématu ke zpracování, stejně jako originalita zpracování. Součástí hodnocení je také účast na dalších ateliérových aktivitách, workshopech, plenérech a výstavách. Nároky na komplexitu a kvalitu zpracování zadaného úkolu jsou v tomto stupni studia maximální. Schopnost prezentace výsledků práce v angličtině je samozřejmostí.

Od magistra je požadována velmi dobrá orientace v provozu umění v českém i mezinárodním prostředí, naprostá samostatnost, odvaha k experimentu a jasná formulace vlastního uměleckého směřování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

BOLTER, Jay David and GRUSIN, Richard. Remediation. Understanding New Media. (Cambridge: The MIT Press, 1999).

DRUCKREY, Timothy. (ed.) Ars Electronica: Facing the Future. (London/Cambridge: The MIT Press, 1999).

LOVEJOY, Margot. Postmodern Currents: Art and Artists in the Age of Electronic Media. (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. (Cambridge/London: The MIT Press, 2001). POPPER, Frank. Art of the Electronic Age. (New York: Harry N. Abrams, 1993).

SOMMERER, Christa and Mignonneau, Laurent. (eds.) Art@Science. (Wien/New York: Springer Verlag, 1998).

SCHWARZ, Hans Peter and Shaw, Jeffrey. (eds.) Media Art Perspectives. (Karlsruhe: ZKM, 1995).

WEIBEL, Peter and DRUCKREY, Timothy. (eds.) net_condition: art and global media. (Karlsruhe: Eugelhardt & Bauer, 2001).

WILSON, Stephen. Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology. (Cambridge/London: The MIT Press, 2002).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV4SN1.html