UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Supermédia-semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V4S1 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 20 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů.

Ateliér supermédií je multidisciplinární laboratoří. Student je veden k práci hypermediálního charakteru. Cílem je naplnit vlastní vizi pomocí nejrůznějších technik ústící do svébytného tvaru, který se nachází na pomezí více médií. Lze mluvit o prostorové grafice, o kinetickém obrazu posunující myšlenku do instalací interaktivního charakteru. Reálný svět atomů je atakován virtuálním bitovým proudem. Zajímají nás hranice, stejně jako jejich bourání. Cílem je spojení vědy a technologie v jeden estetický objekt. Zvuk se stává objektem a tvar se mění v interakci s chováním publika.

Koncepce výuky v ateliéru vychází z rozvoje prostorového myšlení. Její obsahová náplň spočívá v intermediálním přesahu se zájmem o budování struktur prostorových vztahů a komunikaci výtvarného díla s architekturou, krajinou, prostorem veřejným i soukromým a stanovení pozice umělce působícím v něm.

Semestrální úkol je zadáván měsíc po zahájení semestru, téma je individuální, odpovídá vývoji studenta během studia a je voleno tak, aby pracoval s různými médii a nesetrvával u jedné sady výrazových prostředků.

Hodnocena je schopnost dodržet zadání, kontinuitu od tématu ke zpracování, stejně jako originalita zpracování. Součástí hodnocení je také účast na dalších ateliérových aktivitách, workshopech, plenérech a výstavách. Nároky na komplexitu a kvalitu zpracování zadaného úkolu rostou se stoupajícím ročníkem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

BOLTER, Jay David and GRUSIN, Richard. Remediation. Understanding New Media. (Cambridge: The MIT Press, 1999).

DRUCKREY, Timothy. (ed.) Ars Electronica: Facing the Future. (London/Cambridge: The MIT Press, 1999).

LOVEJOY, Margot. Postmodern Currents: Art and Artists in the Age of Electronic Media. (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. (Cambridge/London: The MIT Press, 2001). POPPER, Frank. Art of the Electronic Age. (New York: Harry N. Abrams, 1993).

SOMMERER, Christa and Mignonneau, Laurent. (eds.) Art@Science. (Wien/New York: Springer Verlag, 1998).

SCHWARZ, Hans Peter and Shaw, Jeffrey. (eds.) Media Art Perspectives. (Karlsruhe: ZKM, 1995).

WEIBEL, Peter and DRUCKREY, Timothy. (eds.) net_condition: art and global media. (Karlsruhe: Eugelhardt & Bauer, 2001).

WILSON, Stephen. Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology. (Cambridge/London: The MIT Press, 2002).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV4S1.html