UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Supermédia-klauzurní projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V4K1 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho z nich. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé na úrovni a orientaci studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí pochopitelně rostou se stoupajícím ročníkem.

At. supermédií - klauzurní projekty nejsou definovány společným tématem, neboť student tohoto ateliéru jako student volného umění musí být schopen si téma zvolit sám jako výzvu, což je obtížnější než se podřídit přesně specifikovanému zadání. Svoboda volby je prioritou ateliéru a zároveň je sama o sobě faktorem limitujícím. Klauzurní projekt nemusí být v přímé souvislosti s úkoly řešenými během semestrální výuky, ale může z nich vycházet.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV4K1.html