UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Intermediální konfrontace - semestrální práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V3SN2 ZK 11
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 24 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů. Vzhledem k charakteru práce i postupům se nezadávají semestrální úlohy odděleně od klauzurních projektů, ale studenti pracují v semestru většinou na několika projektech, které prorůstají do výsledného projektu klauzurního.

Prioritou ateliérové výuky je individuální přístup ke každému studentovi, snaha pochopit jeho osobnost a způsob jeho myšlení. Cílem je výchova samostatného umělce - tvůrce, který dokáže jasně formulovat umělecký problém, umí se zapojit do umělecké diskuze na základě dobré znalosti současného umění, je schopen správně odhadnout své možnosti již při koncipování uměleckého záměru, umí obhájit svůj umělecký názor, je otevřený všemu novému, inovativní a sociálně vnímavý.

Student volí téma své práce většinou sám, během jeho zpracovávání konzultuje proces tvorby s vedením ateliéru a jsou mu zadávány úkoly z teoretické oblasti, které vyplynou v průběhu práce na zvoleném tématu. Jednou za semestr je navrženo nepovinné doplňující téma (např. malba ve veřejném prostoru), které nesmí studenty omezovat při práci na hlavním úkolu.

Hlavním hodnotícím kritériem semestrálních úkolů je míra zodpovědnosti při jejich plnění, aktivní účast na dění v ateliéru. V navazujícím magisterském stupni je požadováno vysoké pensum znalostí a dovedností, schopnost hluboké analýzy uměleckého problému, dokonalé orientace v uměleckém provozu, schopnost jasné formulace zvoleného tématu i vysoká kvalita jeho provedení a prezentace. Schopnost prezentovat výsledky své práce v angličtině je samozřejmostí.

Od magistra je požadována velmi dobrá orientace v provozu umění v českém i mezinárodním prostředí, naprostá samostatnost, odvaha k experimentu a jasná formulace vlastního uměleckého směřování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Zygmunt Bauman, Individualizovaná společnost. Praha 2005

Zygmunt Bauman. Tekutá modernita. Praha 2000

Naum Chomsky, Hegemonie nebo přežití,Praha 2006

Umberto Eco, Meze interpretace, Praha 2004

Paul Virilio, Informatická bomba. Praha 2004

Václav Bělohradský, Společnost nevolnosti, Praha 2007

Jiří Přibáň, Pod čarou umění, Praha 2008,

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV3SN2.html