UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Intermediální konfrontace-semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V3S ZK 10
Garant předmětu:
Michal Pěchouček, Dominik Gajarský
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Pěchouček, Dominik Gajarský
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 20 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů. Vzhledem k charakteru práce i postupům se nezadávají semestrální úlohy odděleně od klauzurních projektů, ale studenti pracují v semestru většinou na několika projektech, které prorůstají do výsledného projektu klauzurního.

Cílem studia je maximálně rozvinout a kultivovat výtvarný talent studentů a dovést je k hlubšímu pochopení volného umění v jeho společenských, filozofických i historických souvislostech. Seznámení se a využívání nejrůznějších médií má otevřít cestu k širokému experimentu, zahrnujícímu jak plošné, tak i prostorové či virtuální, vizuální i akustické materiály a technologie.

Prioritou ateliérové výuky je individuální přístup ke každému studentovi, snaha pochopit jeho osobnost a způsob myšlení. Množství a struktura jednotlivých zadání reflektují aktuální tvůrčí stádium studenta a stupeň jeho dosavadního vzdělání.

Hlavním měřítkem při hodnocení výsledků semestrální práce je míra zodpovědnosti při jejich plnění a aktivní účast na dění v ateliéru.

Od bakaláře je požadována schopnost orientace v provozu umění mimo školní prostor a jasná formulace uměleckého směřování.

Témata napříč volným uměním, forma libovolná

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Zygmunt Bauman, Individualizovaná společnost. Praha 2005

Zygmunt Bauman. Tekutá modernita. Praha 2000

Naum Chomsky, Hegemonie nebo přežití, Praha 2006

Umberto Eco, Meze interpretace, Praha 2004

Paul Virilio, Informatická bomba. Praha 2004

Václav Bělohradský, Společnost nevolnosti, Praha 2007

Jiří Přibáň, Pod čarou umění, Praha 2008,

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV3S.html