UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Intermediální konfrontace - klauzurní projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V3KN2 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho ze semestrálních projektů. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé uměleckém směřování studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí jsou v tomto stupni studia maximální.

At. intermediální konfrontace - klauzura se v pojetí ateliéru stala úvahou, jež poskytuje „normální“ provoz umění mimo školu. To znamená, že je uplatněn tzv. kurátorský model, kdy je v každém klauzurním období vybrán jednotlivec/i z řad našich studentu, ať řádných, či doktorandů, jež se stává kurátorem a zadání klauzurní úkol u je zcela na něm. Vedení ateliéru do tohoto zadání nezasahuje. Šíře zadání je samozřejmě veliká, od zcela individuálního, které je ponecháno na každém jednotlivém studentovi ateliéru a v rozdílné formě přispívá ke kurátorskému zadání, nebo naopak vyžaduje „podřízení se“ jednomu vzájemnému projektu. Míra samostatnosti studentů při zpracovávání těchto klauzurních zadání je samozřejmě zásadní, přičemž komunikace s okolím - tedy i pedagogem je vnímána jako přirozená součást vzniku každého uměleckého výstupu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV3KN2.html