UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Malba-semestrální práce 5

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V2S5 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 20 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů. Vzhledem k charakteru práce i postupům se nezadávají semestrální úlohy odděleně od klauzurních projektů, ale studenti pracují v semestru většinou na několika projektech, které prorůstají do výsledného projektu klauzurního.

Prioritou ateliérové výuky je individuální přístup ke každému studentovi, snaha pochopit jeho osobnost a způsob jeho myšlení. Cílem je výchova samostatného umělce - tvůrce, který dokáže jasně formulovat umělecký problém, umí se zapojit do umělecké diskuze na základě dobré znalosti současného umění, je schopen správně odhadnout své možnosti již při koncipování uměleckého záměru, umí obhájit svůj umělecký názor, je otevřený všemu novému, inovativní a sociálně vnímavý.

Student volí téma své práce většinou sám, během jeho zpracovávání konzultuje proces tvorby s vedením ateliéru a jsou mu zadávány úkoly z teoretické oblasti, které vyplynou v průběhu práce na zvoleném tématu. Jednou za semestr je navrženo nepovinné doplňující téma (např. malba ve veřejném prostoru), které nesmí studenty omezovat při práci na hlavním úkolu.

Hlavním hodnotícím kritériem semestrálních úkolů je míra zodpovědnosti při jejich plnění, aktivní účast na dění v ateliéru. S rostoucím ročníkem je požadováno vyšší pensum znalostí a dovedností, schopnost hlubší analýzy uměleckého problému, lepší orientace v uměleckém provozu, schopnost jasné formulace zvoleného tématu i rostoucí kvalita jeho provedení.

Od bakaláře je požadována schopnost orientace v provozu umění mimo školní prostor, samostatnost a jasná formulace uměleckého směřování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Theodor W. Adorno: Estetická teorie, Panglos, Praha 1997

Wassily Kandinsky: O duchovnosti v umění, Praha 1998

H. Belting: Konec dějin umění, Praha 2000

Jindřich Chalupecký: Evropa a umění, Praha 2005

Umberto Eco: Dějiny krásy, Praha 2005

C. G. Jung: výběr z díla, svazek IV.: Obraz člověka a obraz Boha. Praha 2006

Daniel J. Boorstin: The Creators. A History of Heroes of the Imagination. New York 1993

Merryl Wyn Davies, Piero: Kulturní antropologie, Praha 2003

Ernst Fischer: O nezbytnosti umění, Praha 1967

David Hockney: Tajemství starých mistrů, Slovart 2003

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV2S5.html