UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Malba-klauzurní projekt

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V2K ZK 7
Garant předmětu:
Jiří Černický, Michal Novotný
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jiří Černický, Michal Novotný
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho z nich. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé na úrovni a orientaci studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí pochopitelně rostou se stoupajícím ročníkem.

At. malby - v klauzurním období dokončí student jeden ze semestrálních projektů do finální podoby, přičemž je očekávána maximální míra samostatnosti. Volba tématu je nedílnou součástí hodnoceného uměleckého díla a závisí na studentovi, stejně jako jeho konečná forma. Téma je zadáváno pouze na přání studenta.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV2K.html