UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Sochařství-semestrální práce 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V1S4 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 20 hodin výuky týdně a má pevnou strukturu konzultací, seminářů a krátkých workshopů. Vzhledem k charakteru práce i postupům se nezadávají semestrální úlohy odděleně od klauzurních projektů, ale studenti pracují v semestru většinou na několika projektech, které prorůstají do výsledného projektu klauzurního.

V průběhu semestru se studenti 2x za týden účastní pravidelných technických konzultací,1x týdně povinné ateliérové schůzky spojené s konzultací jednotlivých studentských projektů; 4x do měsíce pravidelného semináře nebo výstavy, 1x do měsíce ateliérového workshopu a 1x společné ateliérové výstavy, plenéru nebo zahraniční exkurze.

Hodnocení semestru zohledňuje kvalitu a provedení projektů, ze kterých následně vyplyne závěrečný projekt klauzurní, jejich správnou artikulaci, ale také aktivní účast na spoluformování ateliérového společenství, účast na seminářích, workshopech a konzultacích. Hodnocena je též míra pracovního nasazení, kreativita a samostatnost. Nároky na kvalitu zpracování projektů rostou pochopitelně se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na úroveň jejich prezentace.

Témata projektů pokrývají celou oblast volného umění od objektu, skici, kompozice, přes strukturu, konstrukci, detail až po veřejný, sociální a fyzický prostor, performanci, land-art, model, monument, site-cpecific, kontext, intervenci atd.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Theodor W. Adorno, Estetická teorie. Panglos, Praha 1997

Wassily Kandinsky: O duchovnosti v umění, Praha 1998

H. Belting, Konec dějin umění, Praha 2000

Jindřich Chalupecký: Evropa a umění, Praha 2005

Umberto Eco: Dějiny krásy, Praha 2005

Arthur L. Frothingham - Allan Marquand, Text Book of the History of Sculpture,

Whitefish 2005

Georges Duby, Jean-Luc Daval, Sculpture - From Antiquity to the Present Day, Taschen, 2006

William Tucker, The Language of Sculpture, London 1977

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV1S4.html