UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Sochařství-klauzurní projekt 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
V1K4 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt v ateliérech Katedry volného umění má vzhledem k povaze oboru specifickou podobu a často vychází ze semestrálních úkolů, případně je finalizací jednoho z nich. Stejně jako v případě semestrálních projektů je jeho téma individuální, závislé na úrovni a orientaci studenta a již samotná jeho volba může být součástí závěrečného hodnocení. Hodnocena je nejen komplexita uchopení tématu a kvalita provedení, ale i prezentace projektu; nároky na obojí pochopitelně rostou se stoupajícím ročníkem.

At. sochařství - očekávaným výsledkem klauzurního projektu je dobře artikulovaný a provedený umělecký projekt, který vychází ze základních kategorií oboru (od komorní plastiky přes pomník a monument po video-art, instalaci, performanci, land-art... ). Student navrhne několik témat, která konzultuje s pedagogy i ostatními studenty. Výsledkem je jedno až dvě nosná témata, která zpracovává na základě hlubšího zkoumání dané problematiky, zpracuje na základě rešerší několik studií a návrhů v průběhu semestru a v klauzurním období většinou pouze jeden projekt samostatně finalizuje. Téma zadává vedení ateliéru pouze v případě, že si student sám není schopen téma zvolit, případně je jím navržené téma pro pedagoga nepřijatelné.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetV1K4.html