UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Textilní tvorba - semestrální práce 7

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U6S7 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Ateliérová výuka respektuje a podporuje individualitu studenta a vede ho k samostatnému inovativnímu myšlení. Akcentována je schopnost přesahu do volné tvorby.

Každý semestr jsou zadány tři typy úkolů - krátký týdenní, dva dvoutýdenní a jeden hlavní úkol probíhající celým semestrem. Téma semestrální práce je vesměs společné pro celý ateliér s ohledem na častou spolupráci s průmyslem, počet dílčích úkolů a nároky na technologické zpracování se postupně zvyšují. Důležitou součástí výukového procesu je analýza zadání, rešerše k dané problematice, návrh inovativního řešení včetně zdůvodnění navrhované technologie.

Rozsah i počet úkolů a nároky na zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu. Nedílnou součástí hodnocení semestru jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast a prezentace během ateliérových konzultací, iniciativní přístup k ateliérovým aktivitám, odborné a teoretické vědomosti, technicky analytické uvažování, a v neposlední řadě i řemeslná zručnost, autorský přístup a schopnost odevzdat výsledný produkt vysoké estetické hodnoty.

Příklady zadání:

„Moje síla je v... “, „Kolekce REPRESENT“

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jacquie Wilson, Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice, CRC Publishing 2001

Marypaul Yates, Textiles: A Handbook for Designers, New York 1995

Sara J. Kadolph - Anna L. Langford, Textiles, New York 2006

Mary Humphries, Fabric Reference, New Jersey 2008

Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002

Staněk J.: Textilní zbožíznalství - Vlákenné suroviny, příze a nitě, TU Liberec 2001

Dostalová M., Křivánková M.: Základy textilní a oděvní výroby, TU Liberec 2004

Pařilová H. Textilní zbožíznalství - Bytové textilie, TU Liberec 2002

Havrdová M.:Textilní zbožíznalství - Netkané textilie, TU Liberec 2000

Šrámek J.: Úprava textilií, Praha 1985

Šrámek J.: Barvení textilií, Praha 1985

Mikeš J.: Technologie textilního tisku, Praha 1976

Kadlecová E.: Vybrané kapitoly z textilní technologie, interní skripta, Praha 1983

Staňková J.: České lidové tkaniny - technologie lidové výroby, Praha 1989

Mary Schoeser: World Textiles - A Concise History, London 2003

Ernst Flemming: Txtile Künste - Weberei/Stickerei/Spitze, Leipzig b.d.

Karl Kasper:Bunter Traum auf geweben Grund, Berlin b.d.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU6S7.html