UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design oděvu a obuvi - semestrální práce

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U5S ZK 9
Garant předmětu:
Michal Vaníček, Liběna Rochová, Vojtěch Novotný
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Vaníček, Liběna Rochová, Vojtěch Novotný
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Hlavním pilířem ateliérové výuky je konceptuální myšlení a dokonalé zvládnutí řemeslného základu i technologií a jejich aplikace v procesu tvorby návrhu konečného produktu - oděvu a obuvi. Ve výukovém procesu je v prvé řadě respektována studentova individualita a rozvíjena osobnost tvůrce. Akcentována a podporována je také schopnost přesahu do tvorby volné tzv. „Art Designu“.

Každý semestr je zadáno jedno hlavní téma společné pro všechny ročníky, výjimkou je pouze 1. ročník, který pracuje v bílé („White Project“), aby se zřetelně projevila jejich schopnost prostorového myšlení, znalosti střihu a cit pro materiál. V průběhu semestru je tento hlavní úkol doplněn krátkými cvičeními mi orientovanými na prostorové chápaní oděvu a schopnost jeho modelace, speciální techniky a technologie.

Rozsah úkolů a nároky na zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu. Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast a prezentace během ateliérových konzultací, iniciativní přístup k ateliérovým aktivitám, odborné a teoretické vědomosti, technicky analytické uvažování, a v neposlední řadě i řemeslná zručnost, inovativní přístup a schopnost doručit výsledný produkt vysoké estetické hodnoty.

Příklady zadání:

Simply for Simple - návrh oděvu nebo obuvi, módního doplňku pro Simple Concept Store

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Akiko Fukai , Móda - Dějiny odívání 18., 19. a 20. století, Slovart, 2003

Jana Máchalová, Móda 20.století, Praha, Lidové noviny, 2003

Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, New York 2007

Kybalová Ludmila, Jarošová Helena, Současná česká móda, Praha, Allcore, 2002

Colin McDowell, Fashion today, München, Phaidon-Ausgabe, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU5S.html