UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Módní tvorba-semestrální práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U4SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka se opírá o dva segmenty, které se prolínají ve všech semestrálních úlohách - jeden segment se týká uměleckého konceptu oděvu, druhý technického. Jejím cílem je respektovat a podporovat individualitu studenta a vést ho k samostatnému inovativnímu myšlení a schopnosti přesahu do volné tvorby.

Každý semestr je zadáno jedno hlavní téma společné pro všechny ročníky, které kopíruje s ohledem na zaměření ateliéru reálný časový harmonogram procesu vývoje produktu. V semestrálním úkolu je zpracováváno zadání většinou do formy návrhu, vizualizace. Na začátku semestru je toto hlavní téma doplněno hodnocenými krátkými úlohami orientovanými na technický koncept oděvu, speciální techniky a technologie, v průběhu celého semestru pak krátkými cvičeními z oděvní kresby.

Rozsah úkolů a nároky na zpracování jsou v tomto stupni studia maximální. Důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu. Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast a prezentace během ateliérových konzultací, iniciativní přístup k ateliérovým aktivitám, odborné a teoretické vědomosti, technicky analytické uvažování, a v neposlední řadě i řemeslná zručnost, inovativní přístup a schopnost doručit výsledný produkt vysoké estetické hodnoty.

Příklady zadání:

Inovace stylu průmyslově zpracovávané kolekce; Redesign speciálních oděvních produktů vyráběných sériově; Kreativní zhodnocení nových materiálů a technologií v sériové výrobě.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Akiko Fukai , Móda - Dějiny odívání 18., 19. a 20. století, Slovart, 2003

Jana Máchalová, Móda 20.století, Praha, Lidové noviny, 2003

Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, New York 2007

Kybalová Ludmila, Jarošová Helena, Současná česká móda, Praha, Allcore, 2002

Colin McDowell, Fashion today, München, Phaidon-Ausgabe, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU4SN3.html