UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

K.O.V.-semestrální práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U3SN3 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka vede studenty k hlubšímu porozumění širokého spektra prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. V průběhu studia studenti kultivují svoje intelektuální schopnosti, analytické uvažování a umělecké cítění skrze experimentování s různými materiály a vyjadřují svůj tvůrčí potenciál vizionářskými koncepty. Funkčnost, technické zpracování a originalita aplikovaná ve výtvarném řemesle, to vše ovlivňuje naše vnímání světa kolem nás a cílem výuky v ateliéru je stimulovat individuální schopnosti a výtvarnou kreativitu studentů a vychovat konkurenčně schopné vůdčí osobnosti v oblastech průmyslového designu a řemesla na vysoké úrovni.

Počet zadávaných úloh během semestru se liší od dvou do pěti dle obtížnosti a téma je většinou stejné pro všechny ročníky. Součástí zpracování semestrálních úloh jsou také odborné rešerše a eseje související s aktuální tématikou. Na každý úkol je vypsán termín, který je závazný. Realizaci navržených produktů od počátečních studijních modelů a skic, po finální ručně opracované výrobky studentům umožňují dovednosti získané v technických kurzech probíhajících souběžně s ateliérovou výukou.

Rozsah úkolů a nároky na zpracování jsou v tomto stupni maximální. Důraz je kladen také na vysokou úroveň konečné prezentace výsledku semestrálního úkolu. Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast a prezentace během ateliérových konzultací, iniciativní přístup k ateliérovým aktivitám, odborné a teoretické vědomosti, technicky analytické uvažování, a v neposlední řadě i řemeslná zručnost, inovativní přístup a schopnost doručit výsledný produkt vysoké estetické hodnoty. Požadována je též schopnost prezentace v angličtině.

Příklady zadání:

Soubor užitných předmětů; Soubor autorských šperků; Objekty na stůl; Objekty do určitého interiéru; Umělecký artefakt; Instalace

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Český moderní šperk, Květa Křížová

Czech Design 1995-2000, Jiří Pelcl

Jewelry of Our Time, Helen Drutt and Peter Dormer

Manufacturing Processes for design professionals, Rob Thompson

Český / Czech design 01, Tereza Brunthansova

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU3SN3.html