UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

K.O.V. - klauzurní projekt 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U3K6 ZK 7
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Klauzurní projekt student řeší a zpracovává zcela samostatně na základě znalostí a dovedností získaných při řešení semestrálních úloh v příslušném ateliéru. Zadání obvykle vychází z práce semestrální, ale musí být od semestru zřetelně odděleno. Zadání může být společné pro celý ateliér nebo se liší podle ročníku studia. Krátce po zadání úkolu je ověřeno krátkou konzultací, zda student zadání správně pochopil a případný způsob řešení.

Témata:

At. K.O.V. - téma je stejné napříč ročníky, podporuje kompetitivní přístup a vzájemnou inspiraci, nenavazuje většinou na semestrální úlohy. Jedná se většinou o produkt, či sérii produktů do zvoleného konkrétního prostoru, a tak je navozena a modelována reálná situace, se kterou se absolventi po ukončení studia setkávají. Autorský šperk, Brána, Objekt do interiéru.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU3K6.html