UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Keramika a porcelán-semestrální práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U2SN1 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Ateliérová výuka spočívá na jednoduché myšlence, kterou lze označit jako „3C“ (craft, concept, context). Na cestě za kvalitním výsledkem je důležité propojovat řemeslo s konceptem a schopností uvědomit si vzájemné souvislosti jako zásadní moment pro vznik „dalšího“ produktu či projektu. Cílem je naučit studenty pracovat s vědomím rozsáhlých možností využití prapůvodního materiálu, jehož různé proměny definovaly historii volného i užitého umění. Vést je k dalšímu využití potenciálu keramických materiálů vyskytujících se ve všech možných historických i technologických kontextech od Věstonické Venuše po pláště raketoplánů. Pilířem studijního procesu je zkoumání procesu od tekutosti keramického materiálu po proměnu v kompaktní nepropustnou hmotu s důrazem na experiment v každém momentě. Každý student se během studia seznámí s výrobcem, projde rozličnými zadáními a úkoly, které jsou přípravou na praktický život po ukončení studia. Součástí výuky jsou zadání, ve kterých se student komplexně zabývá pragmatickým problémem, stejně jako několikahodinové experimenty, během kterých prokazuje pohotovost a smysl pro improvizaci

Základ semestrální výuky tvoří jedna základní úloha (střídá se nepravidelně stejné zadání pro všechny ročníky jako nástroj tvůrčí konfrontace se zadáním různými) zaměřená na podporu jednotlivých technologií výroby a doprovázená krátkými týdenními úlohami (od konceptu přes návrh, až po výstup ve formě kreseb a vizualizací).

Rozsah úkolů a nároky na zpracování jsou v tomto stupni maximální. Důraz je kladen nejen na komplexitu řešení problému, ale také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu, ať je jím užitný produkt, umělecký artefakt nebo instalace. Požadována je schopnost prezentovat výsledky své práce také v angličtině.

Příklady zadání:

Jídelní servis pro konkrétního výrobce; Nápojový servis pro osoby se speciálním požadavkem (senioři, děti); Keramická plastika

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Handled with care, contemporary ceramic design. London 2007

David J. Cranmer - David W. Richerson ed. Mechanical Testing Methodology for Ceramic Design and Reliability, London 1998

Ziggy Hanaor, Breaking the Mould: New Approaches to Ceramics. London 2007

Judith S. Schwartz, Breaking the Mould: New Approaches to Ceramics A & C Black Publishers Ltd , London 2008

Garth Clark, Ceramic Millenium: Critical Writings on Ceramic History, Theory and Art, London 2005

Hanykýř, Havrda: Speciální technologie keramiky I

Hanykýř, Havrda, Trávníček: Speciální technologie keramiky II

Kutzendorfer, Vídenská: Žárovzdorné materiály I

Kutzendorfer: Žárovzdorné materiály II

Hanykýř, Kutzendorfer: Technologie keramiky, Vybrané kapitoly

Kuneš, Špičák: Procesy a zařízení v keramickém průmyslu I, II

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU2SN1.html