UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Sklo - semestrální práce 7

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U1S7 ZK 9
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce představuje průměrně 18 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru.

Sklo je velice ojedinělý, stále „živý“ materiál, který více než ostatní pracuje s náhodou a překvapením. Mimo jiné i z tohoto důvodu se sklářská tvorba v ateliéru pohybuje na hraně volného umění a designu, což se promítá i do semestrální výuky, která je velice flexibilní a navazuje jednak na různé formy spolupráce s průmyslem, přípravu výstav a klade si za cíl nejen tvůrčí aplikaci poznatků získaných při studiu nových technologií, počítačových programů a postupů charakteristických pro sklářskou tvorbu, ale i rozvíjení osobnosti autora - tvůrce.

Během semestrální výuky absolvují studenti různá kresebná a sochařská cvičení, řeší pravidelně 2 krátké semestrální úlohy, které se týkají využití různých řemeslných technik (především hutní technologie a broušení), aby studenti získali co nejvíce zkušeností se sklářskými technologiemi a jednu úlohu designovou, jejímž výsledkem je drobný užitný předmět. Rozsah úkolů a nároky na zpracování rostou se stoupajícím ročníkem a důraz je kladen především na silný myšlenkový koncept, který by měl provést studenty labyrintem trendů, počítačových simulací a překonat nástrahy laciného estetismu a dekorativismu, ke kterému magický materiál, jakým je sklo, tak často svádí.

Pro hodnocení semestru je důležitý celkový přístup, aktivita a množství dotažených úkolů. Nejkvalitnější ze zadaných úkolů se stává inspirací pro úkol klauzurní.

Příklady zadání:

Design půllitru pro pivovar Chříč; Volný objekt - téma emoce a tvar; Volný objekt - téma romantika

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blanche Craig,Contemporary Glass, New York 2008

William Warmus, Fire and Form: The Art of Contemporary Glass, Norton 2003

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů, SNTL Praha, 1988.

KLEBSA, V.: Technologie skla a keramiky I., Skripta VŠST Liberec, 1983.

FANDERKLIK, I.: Vlastnosti skel. INFORMATORIUM, Praha 1996

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU1S7.html