UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie a techniky animace

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TV0018 Z 2
Garant předmětu:
Michaela Režová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michaela Režová
Anotace:

Předmět přináší přehled tradičních i experimentálních technik užívaných v animované tvorbě. Jednotlivé techniky jsou představeny sérií přednášek s projekcemi vybraných klíčových snímků. Představena jsou vedle sebe současná i historická díla. Studující se rovněž seznamují se základy analýzy filmového díla (kamera, mizanscéna, střih, zvuk).

Požadavky:

Povinná:

Prezentace připravené vedením předmětu.

Doporučená:

GREGOR, Lukáš. Základy analýzy animované filmu. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, ISBN: 978-80-7454-112-4 (ke stažení v PDF)

KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha AMU 2004. 108 s. ISBN 80-7331-019-8

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozšířené vydání. Praha: FAMU, 2005. 146 s. ISBN 80-7331-039-2

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Překlad Petra Dominková, Jan Hanzlík, Václav Kofroň. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, 639 s. Albatros Plus. ISBN 978-807-3312-176.

DUTKA, Edgar. Scenáristika animovaného filmu ? Minimum z historie české animace. Praha AMU 2006. 146 s. ISBN 80-7331-069-4

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha BB art 2008. 224 s. ISBN 978-80-7381-419-9

PIKKOV, Ülo Pikkov: Animasofie. Praha: AMU 2017.

RALL, Hannes: Animation ? From Concept to Production

Další literatura je doporučována v rámci jednotlivých hodin.

Osnova přednášek:

Mezi řešená témata například patří:

Techniky animace v průřezu dějin (kreslená, plošková, poloplastická, loutková, objektová animace, pixilace, rotoskopie, 3D, CGI, animace na filmový materiál, malba na sklo, sypké materiály, strata cut, špendlíkové plátno, kombinace ad. )

Filmová analýza (kamera, mizanscéna, střih, zvuk a další).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- Seznámit studující s existujícími animačními technikami a jejich využitím v historii i současnosti

- Představit jednotlivé techniky ve spojením s konkrétními technologiemi (ruční animace x počítačová animace ad.)

- Seznámit studující se základní analýzou filmového díla.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- Rozpoznat jednotlivé animační techniky a jejich užití ve filmovém díle.

- Analyzovat animovaný film na základě formální stránky.

- Rozebírat filmové dílo se zaměřením na jeho styl a narativ.

- Začlenit film do kontextu historického i technologického.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTV0018.html