UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k teorii módy

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TV0016 ZK 3
Garant předmětu:
Michal Vaníček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michal Vaníček
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Stanovení témat, diskuse se studenty a sběr podnětů pro náplň předmětu. Jaká témata momentálně v oboru rezonují?

2.Jaký je vztah oděvu a módy k umění a designu a jaké jsou současné otázky tvůrčího výzkumu?

3.Jak vnímat módu a oděv v kontextu sociologie a politiky? Jak skrze oděv konstruovat společenské normy a jakým způsobem se projevuje jejich narušení?

4.Jakým způsobem oděv utváří či dotváří lidskou identitu? Jak vnímat oděv v kontextu genderové a sexuální identity?

5.Jaký je životní cyklus oděvů? Jaký je současný diskurs v oblasti tzv. udržitelné módy a jaká je v tomto smyslu pozice designéra? Jaký je vztah konzumu, kritické teorie a módy?

6.Jakým způsobem zpravovat a informovat o módě? Jaká je role módní kritiky a módního žurnalismu a jaký je jejich vztah k tvorbě a produkci oděvů?

7.Jak zacházet s oděvem jako s kulturním artefaktem? Jaký je vztah kulturní antropologie a obrazové antropologie (Belting) k odívání a módě?

8.Jak reflektovat problematiku kulturní apropriace a domorodého odívání? Jaký je vztah módy a postkoloniální teorie a kritiky?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- naučit studenta kriticky nahlížet na oděvní tvorbu a analyzovat ji na základě reflexe současných teorií;

- seznámit studenta se současným oborovým diskursem a přiblížit jim souvislosti současné teorie oboru s jejich vlastní uměleckou tvorbou;

- předat studentovi schopnost samostatné formulace myšlenek souvisejících s jejich tvůrčím procesem;

- vést studenta k formulaci problémů a návrhům projektů v oblasti uměleckého/tvůrčího výzkumu, které mají potenciál reflektovat současné potřeby společnosti a především pak (nejen) oděvního průmyslu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- orientovat se v současné oborové literatuře a hlavních názorových a myšlenkových směrech;

- kriticky uvažovat o fenoménu módy a jeho průvodních znacích, které dál interpretuje a uvádí do vzájemných vztahů;

- samostatně navrhovat tvůrčí řešení společenských problémů skrze uměleckou/designovou tvorbu, jejichž základ leží v analýze a pochopení těchto problémů skrze osvojené teoretické koncepty.

Studijní materiály:

Povinná:

- Sandy Black (et al.), The Handbook of Fashion Studies, London: Bloomsburry Publishing 2017

- Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2015

- Agnes Rocamora, Anneke Smelik (eds.), Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists, London: Bloomsburry Publishing, 2019

Doporučená:

- Hans Belting, Anthropology of Images, Princeton: Princeton University Press, 2014

- Sandy Black, Eco-Chic: The Fashion Paradox, London: Black Dog 2008

- Sandy Black, The Sustainable Fashion Handbook. London: Thames & Hudson, 2012

- Elke Bippus, Dorothea Mink (eds.), Fashion Body Cult, Stuttgart: Arnoldsche 2007

- Cheryl Buckley, Hazel Clark (eds.), Fashion and Everyday Life, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Hazel Clark, Alexandra Palmer (eds.), Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion, New York: Berg, 2005

- Hazel Clark, Eugenia Paulicelli, The Fabric of Cultures: Fashion, Identity, and Globalization, London: Routledge, 2009

- Hazel Clark, Annemari Vänskä (eds..), Fashion Curating, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Justine De Young, Fashion in European Art: Dress and Identity, Politics and the Body, 1775-1925, London, Bloomsburry Publishing, 2019

- Guy Debord, Společnost spektáklu,Praha: Intu 2007

- Edwina Ehrmann (ed.), Fashioned From Nature, London: V&A Museum, 2018

- Beth W. Freeburg, Jane E. Workman. Dress and Society. New York: Fairchild Books, 2009

- Elke Gaugele, Monica Titton (eds.), Fashion and Postcolonial Critique, Berlin: Sternberg Press 2019

- Kristine H. Harper, Aesthetic Sustainability: Product Design and Sustainable Usage, London: Routledge 2017

- Yuniya Kawamura, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. New York: Bloomsbury Publishing, 2018

- Susan B. Kaiser, Fashion and Cultural Studies, Oxford: Berg 2012

- Sharron J. Lennon (et. al.), Social Psychology of Dress, London: Bloomsburry Publishing 2017

- Shoshana-Rose Marzel, Guy D. Stiebel (eds.), Dress and Ideology, London: Bloomsburry Publishing 2015

- Sanda Miller, Peter McNeil (eds.), Fashion Journalism, London: Bloomsburry Publishing, 2018

- Kate Nelson Best, The History of Fashion Journalism, New York: Bloomsburry Publishing, 2017

- Marie Riegels Melchior, Birgitta Svensson, Fashion and Museums: Theory and Practice. New York: Bloomsbury USA, 2014

- Steele, Valerie (ed.), A Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk. New Haven: Yale University Press, 2013

- Michal Vaníček, Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury. Praha: UMPRUM 2018

- Suzan J. Vincent, Anatomy of Fashion, London: Bloomsburry Publishing 2009

- Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: I.B. Tauris, 2013

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTV0016.html