UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současná teorie a metodologie designu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TV0015 ZK 3
Garant předmětu:
Klára Peloušková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Klára Peloušková
Anotace:

Cyklus přednášek a seminářů představí vybraná témata z oblasti současné teorie designu s přesahem do dalších oblastí, jako je filozofie, ekologie, antropologie či mediální teorie. Zaměří se na metodologické otázky v designu a možnosti designérské praxe v kontextu současných politických či environmentálních výzev.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Co je to „dobrý design“? (uvedení do diskuse nad proměnami kritérii pro určování hodnoty či kvality designu v kontextu současného světa)

2.Design a (ne)udržitelnost (Co je to „udržitelnost“? Lze „vyřešit“ ekologickou krizi designem?)

3.Design pro budoucnost (Jak „redesignovat“ profesi designéra v době klimatických změn a nestabilní politické situace?)

4.Design pro člověka (Co je to „user-centered design“ či „human-centered design“ a jaké jsou jejich limity?)

5.Design bez designéra (Jak se proměňuje význam autorství v designu a jaké jsou možnosti participativní designérské praxe?)

6.Design a společenství (Jaké jsou principy „dekoloniálního“ přístupu v designu a jak designovat v kontextu konkrétních komunit?)

7.Design jako strategie (Co je to „strategický design“ a jaké jsou možnosti působení designéra mimo úzce vymezený kontext designu?)

8.Design a moc (Jaký je vztah designu a politické či ekonomické moci?)

9.Design jako systém (Jaký je vztah materiálních objektů a (zdánlivě) nehmotných systémů?)

10.Design a spekulace (Jak spekulovat a vytvářet alternativní scénáře budoucnosti v kontextu designu?)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- seznámit studenty s aktuální teorií a metodologií designu

- představit studentům spektrum přístupů k designérské praxi a problematické aspekty, které s sebou přináší

- podnítit studenty k hlubšímu kontextuálnímu a transdisciplinárnímu uvažování o designu

- podnítit studenty ke kritické reflexi současné designérské praxe či profese designéra

- poskytnout studentům nástroje ke teoretickému uchopení vlastní tvůrčí práce

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- orientovat se v současné teorii a metodologii designu

- uvažovat o designu komplexně, v kontextu širších vztahů a politických či environmentálních souvislostí

- kriticky reflektovat současnou designérskou praxi

- kontextualizovat vlastní tvůrčí práci s ohledem na současnou teorii designu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Joanna Boehnert, Design, Ecology, Politics. Towards the Ecocene, London 2018.

Arturo Escobar, Designs for the Pluriverses, Durham 2018.

Tony Fry, Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice, Oxford 2008.

Ezio Manzini, Design, when everybody designs, Cambridge 2015.

John Thackara, How to Thrive in the Next Economy. Designing Tomorrow's World Today, London 2015.

Doporučená literatura:

Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham 2008.

Benjamin H. Bratton, The Stack: On Software and Sovereignity, Cambridge 2016.

Anthony Dunne - Fiona Raby, Speculative Everything, Cambridge 2013.

Keller Easterling, Medium Design, Moscow 2017.

Keller Easterling, Extrastatecraft. The Power of Infrastructure Space, New York 2016.

Tony Fry, Design as Politics, London 2011.

Wendy Gunn - Ton Otto - Rachel Charlotte Smith (eds.), Design Anthropology: Theory and Practice, London 2013.

Dan Hill, Dark Matter and Trojan Horses. A Strategic Design Vocabulary, Moscow 2012.

Kat Holmes, Mismatch: How Inclusion Shapes Design, Cambridge 2018.

Wolfgang Jonas - Sarah Zerwas - Kristof von Anshelm, Transformation Design. Perspectives on a New Design Attitude, Basel 2016.

Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, New York 2014.

Manuel Arias - Maldonado, Rethinking the Environment for the Anthropocene: Political Theory and Socionatural Relations in the New Geological Epoch, London 2019.

Ralf Michel, Integrative Design. Essays and Projects on Design Research, Basel 2019.

Stuart Walker - Jacques Giard (eds.), Handbook of Design for Sustainability, London 2013.

Anne Marie Willis, Transition Design: The Need to Refuse Discipline and Transcend Instrumentalism, Design Philosophy Papers, 2015, vol. 13, č. 1.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTV0015.html