UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Psáno o grafickém designu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TV0003 ZK 3
Garant předmětu:
Pavla Pauknerová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavla Pauknerová
Anotace:

Uvažování o grafickém designu bude diskutováno s využitím klíčových textů, které historicky definovaly povahu oboru. Vybrány budou zejména texty samotných grafických designérů, formulované teze budou provázány s představením jejich tvorby i širšího kontextu. Významná pozornost bude věnována také diskusím současným (nová média, společenská odpovědnost designéra, participativní design, kolektivní inteligence, kritická vizualizace aj.). Přednáška bude uspořádána chronologicky, ale historická východiska budou průběžně doplňována aktuálními reflexemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Helen Armstrong (ed.), Graphic Design Theory, New York 2009.

Andrew Blauvelt, Ellen Lupton (eds.), Graphic Design: Now in Production, Minneapolis 2011.

Giorgio Camuffo, Maddalena Dalla Mura (eds.), Graphic Design Worlds / Words, Milano 2011.

Philip B. Meggs, Meggs' History of Graphic Design, Hoboken 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTV0003.html