UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Česká moderní architektura

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0032 ZK 3
Garant předmětu:
Klára Brůhová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Klára Brůhová
Anotace:

Předmět bude seznamovat s důležitými tématy, realizacemi a projekty české moderní architektury - časově se budeme věnovat období poslední třetiny 19. století a první poloviny století 20. Jde o komplementární předmět k „České architektuře po roce 1945“.

Předmět probíhá kombinovanou formou - úvodní přednáška(y) ve škole a následné společné komentované exkurse (procházky) v rámci Prahy. Během exkursí (procházek) se aktivně zapojují i studující - a to prostřednictvím referátů, které zpracovávají k vybraným objektům a tématům.

Požadavky:

1/ aktivní účast na setkáních (požadována 80% účast = 1 absence je OK)

2/ příprava + přednesení referátu v rámci exkurse / procházky

Osnova přednášek:

Předmět se uskuteční v pěti blocích (vždy 9:00-12:00): 14.10., 11.11., 18.11., 25.11. a 9.12. 2022

14.10. = organizační setkání + úvodní přehledová přednáška

11.11., 18.11., 25.11. a 9.12. = exkurse / procházky v rámci Prahy, trasy a přesný obsah bude specifikován na prvním setkání

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995;

Josef Pechar a Petr Urlich, Programy české architektury, Praha: Odeon, 1981;

Jiří Hrůza: Město Praha, Praha 1989;

edice Umělecké památky Prahy.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0032.html