UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Muzeum a kurátor II

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0013 ZK 3
Garant předmětu:
Martina Pachmanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martina Pachmanová
Anotace:

Kurz se věnuje stručným dějinám vystavování umění, ale především akcentuje aktuální kurátorské strategie spjaté s prezentací a interpretací současného umění, designu a architektury v nesbírkových institucích i v mimoinstitucionálním rámci. Součástí kurzu jsou přednášky a diskuse s hostujícími kurátory a kurátorkami. Kurz poskytuje základní znalosti o historii a současnosti kurátorství v českém prostředí i v mezinárodním kontextu stejně jako „know-how“ k vlastní kurátorské práci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Kdo je to kurátor/ka?: Mezi praxí a teorií (Úvod)

2.Exkurz do historie výstav moderního a současného umění I.

3.Exkurz do historie výstav moderního a současného umění II

4.Ideologické a sociální kontexty kurátorské práce

5.Bílá kostka?: Hledání alternativních prostor pro prezentaci umění a vizuální kultury

6.Umělec jako kurátor a kurátor jako umělec: Na pomezí tvůrčího aktu a interpretace

7.Výstava a její diváci: O smyslu doprovodných programů v kontextu „edukačního obratu“

8.Výstava jako médium: Kurátorství jako institucionální kritika

9.Vystavovat „ne-věci“: Kurátorská práce, dematerializované umění a virtuální realita

10.Kurátorská práce, prostor, architektura: Aktuální strategie prostorového řešení výstav umění

11.- 12. Diskuse s hostujícími kurátory a kurátorkami

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Bruce Altshuler (ed.), Salon to Biennial. Exhibitions that Made Art History. Volume I: 1863-1959, London: Phaidon 2008

Bruce Altshuler (ed.), Biennials and Beyond. Exhibitions that Made Art History, Volume II: 1962-2002, London: Phaidon 2013

Brian O'Doherty, Uvnitř bílé krychle: Ideologie galerijního prostoru, Praha: tranzit 2014

Pavlína Morganová - Terezie Nekvindová / Dagmar Svatošová, Výstava jako médium: České umění 1957-1997, Praha: AVU 2020

Mária Orišková, Curating EASTERN EUROPE and Beyond. Art History through the Exhibition, Peter Lang 2013

David Korecký (ed.), Médium kurátor, Praha: VŠUP 2006/9

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství, Kutná Hora: GASK 2012

Carolee Thea - Thomas Micchelli (eds.), On curating: Interviews with ten international curators, New York 2009

Hans Ulrich Obrist - Asad Raza, Ways of Curating, New York 2014

Paul O'Neil, The culture of curating and the curating of culture(s), Cambridge, MA 2012

Paul O'Neill, The Curatorial Turn: From Practice to Discourse, in: Elena Filipovic et al. (eds.) The Biennial Reader, Bergen 2010

Terry Smith, Thinking Contemporary Curating, New York 2012

Hans Ulrich Obrist, Everything you always wanted to know about curating: But were afraid to ask, Berlin 2012

Lenka Sýkorová (ed.), Nezávislé kurátorství ve volném čase: Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000-2016, Ústí nad Labem 2016

Doporučená:

Maren Ziese, Kuratoren und Besucher: Modelle kuratorischer Praxis in Kunstausstellungen, transcript Verlag, 2014

Paula Marincola (ed.), What Makes a Great Exhibition?, Philadelphia 2006

Reesa Greenberg - Bruce Ferguson - Sandy Nairne (eds.), Thinking about Exhibitions, London: Routledge 1996

Romana Veselá (ed.), Pozice kurátor: poznámky správců umění a designu, Ústí nad Labem 2016

On Curating (on-line odborný a recenzovaný časopis věnovaný kurátorství), www.oncurating.org

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0013.html