UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Umění 19. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0010 ZK 3
Garant předmětu:
Zdeněk Bezecný
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zdeněk Bezecný
Anotace:

Kurz dějin umění 19. století bude kombinovat tři přístupy k výuce. Přednášky se budou věnovat vybraným dílům a osobnostem zařazeným do kulturněhistorického rámce doby. Na ně naváže samostatná práce studentů/studentek, kteří si připraví přehledové prezentace (charakteristika jednotlivých uměleckých směrů a tendencí, jejich časové vymezení, základní pojmy a hlavní představitelé). Kurz bude završen třemi exkurzemi.

Témata prezentací studentů:

Klasicismus, neoklasicismus, empír, biedermeier

Romantismus

Barbizonská škola, realismus

Historická malba, akademismus

Symbolismus a dekadence

Secese

Exkurze:

Národní galerie Praha, Veletržní palác, stálá expozice 1796?1918: Umění dlouhého století

Pražské pomníky 19. století

Národní divadlo ? program umělecké výzdoby

Požadavky:
Osnova přednášek:

Témata přednášek

Co je devatenácté století?

Umění v procesu modernizace

Umění a revoluce

Dějiny v obrazech

Umění, národ, paměť

Umění a náboženství v době sekularizace

Umění a příroda

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blažíčková-Horová, N.(ed.), České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Praha 1998

Blažíčková-Horová, N., Dějiny v obrazech: historické náměty v umění 19. století v Čechách, Praha 1996.

Eisenman, S. F.- Crow, T. E.- Lukacher, B.- Nochlin, L., Nineteenth century art: a critical history, London?New York 2011.

Gombrich, E.H., Příběh umění, 1992 (1997).

Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985.

Petrasová, T. ?Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800?2000, Praha 2017.

Petrasová T. - Lorenzová H. (eds.), Dějiny českého výtvarného umění III/1-2, Praha 2001.

Poche, E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980.

Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 ? Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Praha 2000.

Rosenblum, R. ? Janson, H. W., 19th Century Art, New York 1984.

Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Frankfurt a. M. 1995.

Theinhardt, M, L´Art de l´Europe Centrale, Paris 2008.

Volavka V., České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0010.html