UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Umění 19. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0010 ZK 3
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

V semestrálním cyklu jsou představeny základní charakteristiky uměleckých tendencí 19. století a jejich představitelů (v návaznosti na státnicové otázky), ale zároveň je v každé přednášce uveden pokus o aktualizaci a apropriaci témat a přístupů spjatých s vytčeným historickým obdobím. Tento diachronní pohled by měl ukázat, že umění 19. století není uzavřený muzeifikovaný fenomén minulosti, ale naopak může být inspirativní pro moderní a současné umělce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Klasicismus, neoklasicismus, empír; sochař Antonio Canova a Gipsoteca Canoviana v Possagnu; architektonické řešení Carlo Scarpa, otázky současného vystavování kanonizovaného akademického klasicismu

Romantismus, krajinomalba (Anglie, Francie, Německo a české země), romantické přírodověda; vznešenost divoké přírody, romantické stereotypy. Teorie sublimního, přírodovědný koncept entelechie; Turner, Constable, Hugo, C. D. Friedrich, Mánesové. Goethe, naturfilozofie, krajina a přírodní praobrazy (Urtyp, Urmotiv); Ruskinovy texty o Turnerových oblohách; James Turrel a jeho Skyspaces

Romantismus, teorie a psychologie barev, průzkum vidění a vnímání (Goethe, Blainville, Chevreul, Henry, Rood, Purkyně), Ruskinova teorie „nevinného oka“ ; spjatost romantických teorií vidění s abstraktním uměním

Prerafaelité a postromantismus; využití motivů v současné ikonografii módní fotografie

Počátky fotografické techniky: Daguerre, Talbot, Niepce; Mikroskopické obrazy, rentgenografie, chronofotografie; daguerrotypie a fotografický unikát dnes (Přibyl)

Biedermeier a každodennost; domácí interiér, epistolární a deníková kultura (přiklad Boženy Němcové); biedermeier a neobiedermeier v užitém umění 20. století

Plenérová krajinomalba; ?Barbizonská škola?, realismus (Francie); realismus v českém umění (Mařákovy Vnitřky lesa, Šumavský prales; revokace motivů u Váchala, Štyrského

Impresionismus a postimpresionismus, témata, postupy malby, osobnosti; Van Goghovy dopisy, poslední obraz Kořeny; Antonin Artaud a jeho text ?Van Gogh, aneb zasebevražděný společností (Van Gogh ou Le Suicidé de la société, 1947)

Symbolismus a dekadence konce dlouhého století; Gustave Moreau. Huysmans a jeho kniha Naruby; Wilde, Obraz Doriana Graye a dandysmus; projekt Decadence Now! Za hranicí krajnosti (2010)

Ikonografie hysterie a formální patos konce 19. století, (Georges Didi-Huberman). Duševní nemoc a obraznost; výstavní projekt Obrazy mysli - Mysl v obrazech (2021); Kesner a experimenty v otázkách vizualizace mysli

Edvard Munch: malíř 19. století?, tradiční malba a nová média (fotografie, film)

Přednášky budou kombinovány s exkurzemi (Národní galerie ? stálá expozice ?Umění dlouhého století, 1796?1918; pražské pomníky)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Robert Rosenblum H. W. Janson, 19th Century Art, New York 1983

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, Praha 2001

Taťána Petrasová - Rostislav Švácha a kol., Dějiny umění v českých zemích 800?2000, (oddíl 1800_2000), Praha 2017, s. 602_924

Doporučená:

Helmut Gernsheim, The Origins of Photography, London 1982

Robert Rosenblum - H. W. Janson, 19th Century Art, New York 1983

Jean Clair (ed.), L´âme au corps. Arts et sciences 1793-1993, Paris 1994

Michel Frizot, New History of Photography, Cologne 1998

Stephen F. Eisenman, Thomas E. Crow, Brian Lukacher, Linda Nochlin, Nineteenth century art: a critical history, London-New York 2011

Pascal Rousseau - Georges Lemoine (eds.), Aux origines de l´abstraction, Paris 2003

Crary, Jonathan, Techniques of the Observer, Cambridge 1992

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, Praha 2001

Otto M. Urban, V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006

Alexandr Matoušek, Vnitřek lesa, lesní charaktery. Julius Mařák a umění krajinomalby, Praha 2007

Markéta Theinhardt, L´Art de l´Europe Centrale, Paris 2008

Taťána Petrasová - Rostislav Švácha a kol., Dějiny umění v českých zemích 800?2000, Praha 2017, s. 602-924 (oddíl 1800?2000)

Veronika Hulíková - Otto M. Urban - Filip Wittlich (eds.), Umění dlouhého století, 1796¨- 1918, Praha 2020

Pavla Machalíková (ed.), Josef Mánes - Let s voskovými křídly, Praha 2022

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0010.html