UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Uměleckohistorické metodologie II

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0006 ZK 3
Garant předmětu:
Milena Bartlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milena Bartlová
Anotace:

Kurz je určen posluchačům programu teorie a dějin umění. Cílem kurzu je seznámit studenty s podobami metodologie dějin umění v době od 70. let 20. století po současnost a vytvořit předpoklady pro jejich aktuvní orientaci v soudobé metodologii. Poměrná pozornost je věnována zakotvení metod dějin umění v širším dobovém diskurzu s důrazem na kritiku a teorii aktuálního umění, v institucionálních rámcích a v politické situaci. Zvláštní části výkladu se věnují českým dějinám umění.

Požadavky:

docházka na přednášky je povinná

Osnova přednášek:

Témata: 1. 70.léta, sémiotika a poststrukturalismus. 2. Baxandall a Clark;ulmská škola 3. Čas a prostor; vliv a transfer; centrum a periferie 4. Moc obrazu; receptivní estetika; iconic turn 5. Kritická teorie a postmoderní pozice, kritika kánonu. 6. Kulturní a komunikační studia 7. Antropologie obrazu a post-antropocentrické přístupy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jiří Kroupa: Metodologie dějin umění II., Brno 2006; Michael Baxandall, Patterns of Intention. London 1985.; Tomáš Pospiszyl (ed.), Před obrazem. Praha 1998.; Hans Belting, Konec dějin umění. Praha 2000.; Jonathan Harris, The New Art History: A Critical Introduction. London-New York 2001.; Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie. Praha Jinočany, 2. vyd. 2005.; Robert S. Nelson Richard Schiff (eds.), Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2006.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0006.html