UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základní pojmy teorie architektury

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0002 ZK 3
Garant předmětu:
Jindřich Vybíral
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jindřich Vybíral
Anotace:

Cílem kursu je poskytnout základní přehled architektonického myšlení moderní éry. Zvolené příklady ilustrují vývoj teorie a metodologie architektury od počátků novověku až k současné praxi. Látka není organizována chronologicky, nýbrž tematicky dle základních myšlenkových konceptů.

Obsah přednášek:

1.Úvod - architektura a jazyk, mezi viděním a rozuměním.

2.Teoretická paradigmata 20. století a jejich kořeny.

3. Forma.

4. Funkce.

5. Charakter.

6. Kontext.

7. Historie.

8. Příroda.

9. Řád.

10. Prostor.

11. Struktura.

12. Pravda.

13. Typ.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry. Bratislava 1993.

Kate Nesbitt (ed.), Theorizing a New Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 1965-1995. New York 1996.

Neil Leach (ed.), Rethinking Architecture. A Reader in cultural theory. London - New York 1997.

Charles Jencks - Karl Kropf (eds.), Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. London 1997.

Adrian Forty, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture. London 2000 a 2004.

Petr Kratochvíl (ed.), O smyslu a interpretaci architektury. Praha 2005.

Karsten Harries, Etická funkce architektury. Praha 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0002.html