UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

České umění od 90.l. 20.století v mezinárodních souvislostech

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0020 ZK 3
Garant předmětu:
Johana Lomová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Johana Lomová
Anotace:

Předmět navazuje na přednášky Umění po roce 1945, Současné umění a na Seminář k současnému umění a na jejich

základě dále rozvíjí situaci v Československu (následně České republice) po roce 1989. Těžiště předmětu leží v 90.

letech 20. a na počátku 21. století. V jeho jednotlivých přednáškách ukážeme na rodící se infrastrukturu tuzemského

umění, uvedeme jeho konkrétní představitele i jejich vztah ke společenským a politickým změnám. Zatímco v první

polovině semestru studenti získají představu o chronologii a institucionálním zázemí umění po roce 1989, v druhé

polovině semestru se zaměříme na interpretaci konkrétních děl a kurátorských přístupů. Přechodem k druhé polovině

semestru je hodina věnovaná vývoji Ceny Jindřicha Chalupeckého. Právě na tvorbě laureátů ceny je totiž patrné, jak

odlišné byly jednotlivé dekády po roce 1989, a také, jaké konkrétní přístupy se v současném umění toho kterého období

postupně objevovaly (zájem o každodennost, minulost, paměť, mediální podstatu konkrétních děl, politické umění?

atd.).

Požadavky:

Zkouška formou eseje a následného ověření znalostí skrze osobní pohovor o textu a povinné literatuře. Přítomnost na hodinách je povinná.

Osnova přednášek:

1. Úvodní hodina.

2. Situace před a po roce 1989. Transformace vysokých uměleckých škol, systému podpory umění i jeho místa ve společnosti. Výstavy a díla manifestující příslušnost k novému politickému zřízení.

3. Institucionální zázemí ? malé a soukromé galerie

4. Institucionální zázemí ? výstavní program veřejných galerií

6. Přibližování se Západu vs. západní hledání ?Jiného? (Benátské bienále, výstavy českých umělců na Západě).

7. Cena Jindřicha Chalupeckého. Od zakladatelů Jiřího Koláře a Theodora Pištěka přes potvrzení pozice na umělecké scéně u laureátů 90. let (František Skála, Michal Gabriel, David Černý), hledání nové podoby současného umění po roce 2000 (Markéta Othová, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Eva Koťátková, Mark Ther, Dominik Lang) až po současné výrazně společensky angažované podoby ceny.

8. Spektakularita vs. ?nenápadné tendence?. Odlišné přístupy k roli umění ve veřejném prostoru (ProLuka, Sochy v ulicích, Artwall, guerillové akce).

9. Intermedialita umění vs. soustředění se na konkrétní médium. Od nových médií zpět k analogové fotografii.

10. Archiv a vzpomínání na minulost.

11. Ekologické umění.

12. Hledání identity v českém umění.

13. Závěrečné shrnutí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Galerie Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění 2010

Pavlína Morganová (ed.), Začátek století, Arbor Vitae 2012

Jiří Ševčík ? Edith Jeřábková, Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností, 1985?2012, VVP AVU 2011 (výst.

kat.)

Atlas transformace, tranzit.cz 2009

Labyrint Revue (1997-2014)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0020.html