UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mikrobiopolitické občanství

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0019 ZK 2
Garant předmětu:
Michaela Pixová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Michaela Pixová
Anotace:

Kurz se skládá ze seminářů, které studenty a studentky seznamují s jednotlivými aspekty vztahu lidské civilizace k Zemi, zemským systémům a ekosystémovým službám, na kterých je naše společnost existenčně závislá. Cílem předmětu je v studentech a studentkách rozvinout holistickou interdisciplinární představu o sociální a environmentální (ne)udržitelnosti a (ne)spravedlnosti tohoto vztahu, jejíž zvědomění je základním předpokladem pro sociálně-ekologickou transformaci lidské civilizace. Díky diskusním seminářům studenti a studentky zlepší svou schopnost kritického náhledu a analýzy aktuálních environmentálních a sociálních témat, a budou schopny*i s nimi lépe pracovat ve své tvorbě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Antropocén ? lidská společnost, ekonomika a globální změna 4. 10.

2) Zemské systémy, ekosystémové služby a planetární meze 11. 10.

3) Krize města a městského života ? 8. 11.

4) Udržitelnost a spotřeba: politika životního stylu, do-it-yourself praxe a komunitní spolupráce ? hostující přednášející PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. 29. 11.

5) Gender, feminismus a ekologie - hostující přednášející Mgr. Veronique Ananké Nebeská 6. 12.

6) Konference studentských příspěvků 13. 12.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- seznámit studentky a studenty s nejvýznamnějšími koncepty týkajícími se současné environmentální a sociální krize na různých měřítkových úrovních ? od globální až po lokální

- poskytnout studentům holistickou představu o fungování Země jako systému a jeho proměnách v souvislosti s fungování lidské společnosti a schopnost kriticky zhodnotit současné snahy o udržitelnost a spravedlnost

- prohloubit a zkvalitnit schopnost studentek a studentů rozvíjet současné umění v návaznosti na probíhající environmentální a sociální krizi

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- využít holistického pochopení současné environmentální a sociální krize v rozvoji současného umění

- kriticky zhodnotit současné snahy o udržitelnost a spravedlnost

- zařadit svoji práci do širších souvislostí současné environmentální a sociální krize

- kriticky reflektovat své vlastní a ve společnosti dominantní hodnotové postoje ve vztahu k environmentální a sociální krizi

- pracovat s vlastními emocemi a s emocemi druhých ve vztahu k probíhající environmentální a sociální krizi

- přesvědčivě argumentovat

- pochopit důležitost interdisciplinárních přístupů

Studijní materiály:

Povinná:

D?Eaubonne, F. (1974): Feminism or Death. London: Verso.

Kolářová, M. (2021): V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost. Praha: Karolinum (SLON).

Moldan, B. (2020): Životní prostředí v globální perspektivě. Praha: Karolinum.

Moldan, B., Pixová, M. (2020): Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety! Praha: Klimatická koalice.

Steffen, W., Persson, ?., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., ? Svedin, U. (2011): The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship. AMBIO, 40(7), 739?761.

Doporučená:

Cardinale, B. J., et al. (2012): Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature, 486(7401), 59?67.

https://www.researchgate.net/publication/225283251_Biodiversity_loss_and_its_impact_on_humanity

Fraňková, E., Johanisová, N. (2015): Koncept udržitelného nerůstu a nerůstové hnutí v Evropě. Praha: Ekonomika v souvislostech.

http://www.ecoology.org/wp-content/uploads/Ekonomika-v-souvislostech-06.pdf

Godfray, H. Charles J., et al. (2010): Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People. Science 327(5967), 812-818.

https://pdfs.semanticscholar.org/7534/2215761a78d311801929c8879ed464f1deb4.pdf

Guizou ? Bernéoud, C. (2021): PERMACOMIX: Žít permakulturně. Návod k použití. Garamond, Praha.

Moldan, B. (2018): Civilizace na planetě Zemi. Praha: Karolinum.

Nátr, L. (2011): Příroda, nebo člověk? Praha: Karolinum.

Re-set:platforma pro sociálně-ekologickou transformaci (2021): Nová Dohoda: program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku. Praha: Roleta

Pixová, M., Nebeská, V.A. (2022): Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung. https://cz.boell.org/cs/2022/05/25/budoucnost-je-feministicka

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0019.html