UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studentský seminář

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0016 ZK 3
Garant předmětu:
Kristýna Péčová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Kristýna Péčová
Anotace:

Seminář slouží k obohacení a doplnění teoretické výuky o aktuální či momentálně naléhavá témata. Jeho cílem je systematické začlenění studentů do náplně výuky, současně také koncepční a metodická příprava studentů na realizaci projektu. Formát předmětu není přesně stanoven, přednostně je určen k organizaci přednášek, příležitostně se může zaměřit na uskutečnění jiného teoreticky podloženého projektu (publikace, výstava, kulturní akce). Tematicky je předmět vymezen na otázky z historie i současnosti výtvarného umění, nebo problematiky, které oblast umění přesahují. Téma a formát semestru navrhují studenti, kteří připravují jeho koncepci včetně zvaní hostů a přednášejících. V rámci prvních tří lekcí procházejí návrhy kolektivní moderovanou diskuzí, dochází ke společnému nalezení, definici a analýze semestrálního tématu, následně je přistoupeno k realizaci zvoleného projektu. Výběr i provedení projektu probíhá pod vedením stálého garanta předmětu ve spolupráci vždy s jedním z pedagogů (případně doktorandů) Katedry volného umění. Pravidelné obměny na pozici druhého vyučujícího nabízejí nové impulzy pro směřování semináře. Výstupem kurzu je realizovaný projekt, který může být prezentován jak interně, tak veřejně. Cílem předmětu je podpora horizontální výuky a týmové spolupráce, dále soustavnější zapojení a aktivizace studentů a reflexe specifických (např. generačně podmíněných) témat rezonujících mezi studenty. Studenti získávají hlubší vhled do daného tématu, kritické či badatelské dovednosti, zároveň si osvojují praktické, sociální i produkční schopnosti spojené s organizací přednášek nebo kulturní akce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

moderovaná diskuze o tématu semestru, jeho definice a analýza

volba metody řešení, ustanovení harmonogramu, rozdělení kompetencí v rámci skupiny

koordinace a realizace zvoleného projektu

kritické vyhodnocení průběhu, výsledku, vhodnosti postupu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

rozvíjet badatelskou či kritickou činnost studenta a schopnost hlubšího vhledu do zvoleného teoretického tématu;

podpořit rozvoj sebevzdělávání, vyhledávání a třídění informací;

vést studenta ke schopnosti profesní týmové spolupráce.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

orientovat se v problematice, která je tématem daného semestru;

diskuze a podložené argumentace;

organizace kulturní události a profesní týmové spolupráce.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0016.html