UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současné filosofii umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0010 ZK 3
Garant předmětu:
Karel Císař
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Karel Císař
Anotace:

Seminář si klade za cíl skrze intenzivní četbu zpřístupnit vhled do základního moderního estetického myšlení. Obsahovým pojítkem jednotlivých seminářů pak bude samotný problém moderny. Kurz je strukturován četbou klasických textů, zakládajících moderní estetické myšlení (Kant, Hegel) ve vztahu k jejich reformulaci v kontextu reflexe umění 20. století (Lyotard, Groys, Adorno).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Theodore Adorno, Estetická teorie, 1997

Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, 2011

G. W. F. Hegel, Estetika, 1966

Immanuel Kant, Kritika soudnosti, 1975

Immanuel Kant, Co je osvícenství, 1993

J. F. Lyotard, Putování a jiné eseje, 2001

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0010.html