UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současné filosofii umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0010 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Seminář si klade za cíl skrze intenzivní četbu zpřístupnit vhled do základního moderního estetického myšlení. Obsahovým pojítkem jednotlivých seminářů pak bude samotný problém moderny. Kurz je strukturován četbou klasických textů, zakládajících moderní estetické myšlení (Kant, Hegel) ve vztahu k jejich reformulaci v kontextu reflexe umění 20. století (Lyotard, Groys, Adorno).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Theodore Adorno, Estetická teorie, 1997

Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, 2011

G. W. F. Hegel, Estetika, 1966

Immanuel Kant, Kritika soudnosti, 1975

Immanuel Kant, Co je osvícenství, 1993

J. F. Lyotard, Putování a jiné eseje, 2001

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0010.html