UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současné umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0008 ZK 3
Garant předmětu:
Johana Lomová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Johana Lomová
Anotace:

Přednáška se soustřeďuje na problematičnost pojmu ?současné umění? a na možnosti jeho vymezení. Během semestru se postupně seznámíme s formativními událostmi uplynulých 30 let, představíme si pojmy a koncepty s výtvarným uměním spjaté (umění spolupráce, postprodukce, postkoloniální studia, archivní obrat, queer umění a další) i osobnosti s nimi spojené. Během semestru se opakovaně budeme vracet k obecnějším okruhům témat současného umění, které vymezené kapitoly překračují (například: práce s tělem, site specific, ekologie, identita, materialita).

Požadavky:

Zkouška má formu eseje (5600 znaků) a následné diskuze nad doporučenou literaturou.

Osnova přednášek:

6. 10. Úvodní hodina

13. 10. Institucionální rámec současného umění / bienalizace

20. 10. Umění na hranici jiných oborů: umělecký výzkum, angažované umění, edukativní obrat, smysl umění v dnešní společnosti

27. 10. Postprodukce

3. 11. Vztahová estetika / umění spolupráce / participativní umění

10. 11. Archivní obrat

17. 11. Hodina odpadá - Státní svátek

24. 11. Mediální specificita a zájem o materialitu současného umění

1. 12. Postkoloniální teorie a současné umění

8. 12. Queer umění

15. 12. Umění v době antropocénu

22. 12. Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášek je studenty seznámit s tím, jak je možné o současném umění přemýšlet. V rámci eseje mají prokázat, že jsou schopni s probranými teoriemi kriticky pracovat.

Studijní materiály:

povinná

Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Slovart 2015 (kapitoly po roce 1989).

Homi K. Bhaba, Místa kultury, Tranzit 2013, s. 48-70, s. 239-269.

Nicolas Bourriaud, Postprodukce, Tranzit.cz 2004.

Nicoals Bourriaud, Vztahová estetika. Část v překladu dostupná zde: http://www.divus.cc/praha/cs/author/nicolas-bourriaud?filteredSection=1675

Judith Butler, Gender Trouble, Routledge 2007 (kapitola 1).

T. J. Demos, Against the Anthropocene, Sternberg Press 2017.

Boris Groys, Comrades of Time, e-flux 11, december 2009.

dostupné zde: http://www.e-flux.com/journal/11/61345/comrades-of-time/

Igor Zabel, My a ti jiní, in: České umění 1980-2010, VVP AVU 2011, s. 303-311.

Jan Zálešák, Umění spolupráce, VVP AVU 2011.

Jan Zálešák, Minulá budoucnost, FAVU VUT a Tranzit.cz 2013.

Jan Zálešák, Apocalypse Me, FAVU VUT 2016.

doporučená

What is contemporary art? e-flux 12/2009, 1/2010. Dostupné zde:

https://www.e-flux.com/journal/11/

https://www.e-flux.com/journal/12/

Boris Groys, Going Public, Sternberg Press 2010.

Peter Osborne, Anywhere or not at all, Verso 2013.

Šetlík, Morganová, Nekvindová, Svatošová (eds.), České umění 1980-2010, VVP AVU 2011.

Rosalind Krauss, Under Blue Cup, MIT Press 2011.

Margriet Schavemaker, Mischa Rakier (eds.), Right about Now. Art & Theory since the 1990s, Amsterdam 2007.

Painting Beyond itself, Sternberg Press 2011.

Dumbadze Alexander (ed.), Contemporary Art: 1989 to the present, Wiley-Blackwell 2013.

Terry Smith, What is Contemporary Art?, University of Chicago Press 2009.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0008.html