UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současné umění

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0008 ZK 3
Garant předmětu:
Johana Lomová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Johana Lomová
Anotace:

Přednáška se soustřeďuje na problematičnost pojmu „současné umění“ a na možnosti jeho vymezení. Během semestru se postupně seznámíme s formativními událostmi uplynulých 30 let, představíme si pojmy a koncepty s výtvarným uměním spjaté (umění spolupráce, postprodukce, postkoloniální studia, archivní obrat, queer umění a další) i osobnosti s nimi spojené. Během semestru se opakovaně budeme vracet k obecnějším okruhům témat současného umění, které vymezené kapitoly překračují (například: práce s tělem, site specific, ekologie, identita, materialita).

Požadavky:

Zkouška má formu eseje (5600 znaků) a následné zkoušky, která má formu diskuze nad doporučenou literaturou.

Osnova přednášek:

5.10. Úvodní hodina

12.10. Institucionální rámec současného umění

19.10. Místo kurátora/ky v současném umění

26.10. Umění na hranici jiných oborů: umělecký výzkum, angažované umění, edukativní obrat, smysl umění v dnešní společnosti

2.11. Postprodukce

9.11. Vztahová estetika / umění spolupráce / participativní umění

16.11. Archivní obrat

23.11. Mediální specificita a zájem o materialitu současného umění

30.11. Postkoloniální teorie a současné umění

7.12. Queer umění

14.12. Umění v době antropocénu

21.12. Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášek je studenty seznámit s tím, jak je možné o současném umění přemýšlet. V rámci eseje mají prokázat, že jsou schopni s probranými teoriemi kriticky pracovat.

Studijní materiály:

povinná:

Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Slovart 2015 (kapitoly po roce 1989).

Nicolas Bourriaud, Postprodukce, Tranzit.cz 2004.

Judith Butler, Gender Trouble, Routledge 2007 (kapitola 1).

T. J. Demos, Against the Anthropocene, Sternberg Press 2017.

Hal Foster, Zítra bude hůř, Centrum pro současné umění Praha 2021.

Igor Zabel, My a ti jiní, in: České umění 1980-2010, VVP AVU 2011, s. 303-311.

Jan Zálešák, Umění spolupráce, VVP AVU 2011.

Jan Zálešák, Minulá budoucnost, FAVU VUT a Tranzit.cz 2013.

Jan Zálešák, Apocalypse Me, FAVU VUT 2016.

doporučená:

What is contemporary art? e-flux 12/2009, 1/2010. Dostupné zde:

https://www.e-flux.com/journal/11/

https://www.e-flux.com/journal/12/

Boris Groys, Going Public, Sternberg Press 2010.

Peter Osborne, Anywhere or not at all, Verso 2013.

Šetlík, Morganová, Nekvindová, Svatošová (eds.), České umění 1980-2010, VVP AVU 2011.

Rosalind Krauss, Under Blue Cup, MIT Press 2011.

Margriet Schavemaker, Mischa Rakier (eds.), Right about Now. Art & Theory since the 1990s, Amsterdam 2007.

Painting Beyond itself, Sternberg Press 2011.

Dumbadze Alexander (ed.), Contemporary Art: 1989 to the present, Wiley-Blackwell 2013.

Terry Smith, What is Contemporary Art?, University of Chicago Press 2009.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0008.html