UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Intermédia a kyberkultura

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0007 ZK 3
Garant předmětu:
David Kořínek
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
David Kořínek
Anotace:

Kurz je zaměřen na pochopení základních témat a aktivní práci s pojmy. To je průběžně prověřováno diskusí v kurzu, která se opírá o doporučenou literaturu. Tu studenti zpracovávají v průběhu semestru. Cílem je uvést posluchače do studia digitálních médií vzhledem k jejich studijním oborům. Akcent je kladen především na estetické strategie.

Témata: klasifikace médií (Marshall McLuhan)

vlastnosti a charakteristika nových médií (Tony Feldman, Lev Manovich)

virtualita (Pierre Lévy)

historie médií vzhledem k virtualizaci informací

digitální vizuální kultura (Andrew Darley)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

McLuhan, Marshal: Jak rozumět médiím. Mladá fronta, Praha 2011

Horrocks, Christopher: Marshall McLuhan a virtualita, Triton, Praha 2002

Levinson, Paul: Digital McLuhan, A Guide TO THE Information Millenium, Routlege, London 1999

Lister, Martin (ed.): New Media: A Critical Introduction, Routledge, 2002

Feldman, Tony: An Introduction to Digital Media, Routledge, London 1996

Manovich, Lev: The Language of New Media, MIT Press 2002

Negroponte, Nicholas: Digitální svět, Management Press, Praha 2003

Lévy, Pierre: Becoming Virtual, Plenum Press, New York 1998

Lévy, Pierre: Kyberkultura, Karolinum, Praha 2000

Darley, Andrew: Visual Digital Culture, Routledge 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0007.html