UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie designu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0004 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem práce v semináři je hlubší obeznámení se základními pojmy a teoretickými koncepty, bez nichž se teorie užitého umění a designu neobejde. Sledována budou rozmanitá určení „věci“, „formy“, „funkce“, „znaku“, „serie“ a dalších pojmů, a to především na příkladech autorů 20. století. Těžištěm práce v semináři bude četba a rozbor vybraných primárních textů. Širším cílem výuky je - vedle základní pojmové průpravy - promýšlení dějinné proměnlivosti a otevřenosti rozmanitých konceptů designu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Adamson, Glenn: Thinking Through Craft, London: Berg Publishers 2007

Baudrillard, Jean: Le systeme des objets: la consommation des signes, Paris 1968

Buchanan, Richard - Margolin, Victor: The Idea of Design. A Design Issues Leader, Cambridge Mass. 1995

Buchanan, Richard - Margolin, Victor (eds.): Discovering Design. Explorations in Design Studies, Chicago 1995

Dormer, Peter (ed.): The Culture of Craft: Status and Future, Manchester 1997

Flusser, Vilém: The Shape of Things: a Philosophy of Design, London 1999

Mackenzie, Dorothy: The Green Design: Design for the Environment, London 1991

Margolin, Victor: The Politics of the Artificial: Essays on Design and Design Studies, Chicago 2002

Norman, Donald A.: Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things, N.Y. - Cambridge, MA 2004

Papanek, Victor: Design for the real world: Human ecology and social change, N.Y. 1971

Sudjic, Deyan: The Language Of Things. Design, Luxury, Fashion, Art: How We Are Seduced By The Objects Around Us, London: Penguin Books Ltd 2009

Thackara, John: In the Bubble: Designing in a Complex World, MIT Press 2005

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0004.html