UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Teorie designu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TN0003 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Přednáškový cyklus je zaměřen na několik vybraných problémů z teorie i praxe modernistického designu. Je soustředěn na čtyři problémové okruhy:

- Teorie a praxe modernismu a funkcionalismu

- Otázky designu versus redesignu v přírodě a ve světě lidských artefaktů

- Myšlenka funkční dokonalosti v architektuře a designu

- Vztah humoru a designu

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jan Michl, Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Barrister &Principal / VŠUP Praha 2012.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTN0003.html