UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Seminář k současné architektuře

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0007 ZK 4
Garant předmětu:
Cyril Říha
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Cyril Říha
Anotace:

Seminář, jehož smyslem je společně diskutovat o architektuře konce 20. a začátku 21. století. Nejde a ani nemůže jít o obecné ?-ismy? (už proto, že chybí dostatečný odstup), ale o konkrétní problémová témata a jejich myšlenkové pozadí, které se ukazují být živé na místní i zahraniční scéně. Pro semestrální kurz je vždy vybráno jedeno z nich či jejich zobecněný komplex k soustavnému kolektivnímu studiu. Téma může zohledňovat zadání ateliérových úkolů na katedře architektury v daném školním roce. Metodou práce je sledování aktuálních projektů, soutěží, výstav, přednášek, časopisů i knih a především jejich kritická analýza. Očekává se aktivní přístup studentů (pravidelná účast je pro absolvování kursu nezbytná) ? vlastní referáty a ochota debatovat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přednáška představující téma semestru, zadání krátké úlohy; 2. Rozvinutí tématu semináře (vstup odborníka na danou problematiku); 3. Společné vyhodnocení úvodního úkolu, zadání témat referátů a sestavení jejich harmonogramu; 4.-7. Referáty studentů a jejich společná diskuse; 8. Zhodnocení dosavadního průběhu semináře, aktualizace tématu, zadání parametrů závěrečného výstupu;

9.-12. Referáty studentů a jejich společná diskuse.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-předávat studentům schopnosti orientace v komplexních souvislostech (uměleckých, vědeckých, sociálních politických) aktuálních problémů současné architektury

-zdůrazňovat potřebu jejich kritického zhodnocení z více úhlů pohledu a zároveň zaujetí vlastního postoje

-zprostředkovávat přímý kontakt mezi architektonickou teorií a praxí

-cvičit prezentační a argumentační schopnosti studentů

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základních souvislostí vybraného problémového okruhu ze současné architektury

-zaujmout kritický odstup a vlastní stanovisko k tématu

-k formulaci vlastního postoje využít studia relevantních zdrojů, které si sám či s pomocí najde

-sestavit referát na zvolené téma a přesvědčivou argumentací jej před ostatními studenty obhájit

-věcně odborně diskutovat s ostatními studenty z různých kateder

Studijní materiály:

B. Mau, Massive Change, London 2004

B. Tschumi ? I. Cheng (eds.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, New York 2003

J. Tichá (ed.), Architektura v informačním věku, Praha 2006

J. Ševčík, M. Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971-2011, Praha-Bratislava 2013

časopisy Domus, Detail, A10, Arch+, A+U Architecture and Urbanism, Era21, Stavba, ročenky české architektury, katalogy bienále architektury v Benátkách atd.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0007.html