UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura po roce 1945

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0005 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

POZOR:

PŘEDMĚT BYL PRO ZS 2020/2021 VYPSÁN VÝJIMEČNĚ (MIMO STUDIJNÍ PLÁNY) PŘEDEVŠÍM Z TOHO DŮVODU, ŽE LETNÍ BĚH (LS 2020) BYL VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NARUŠEN. ZÁMĚR TEDY BYL UMOŽNIT STUDENTŮM, KTERÝM NEVYHOVOVALA DISTANČNÍ FORMA, ABSOLVOVAT PŘEDMĚT „KLASICKY“. JELIKOŽ SE VŠAK VLIVEM UDÁLOSTÍ PŘISTOUPILO K DISTANČNÍ VÝUCE I V ZIMNÍM SEMESTRU, TENTO ZÁMĚR NEVYJDE.

POKUD MÁTE ZÁJEM O ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU (DOUFEJME, ŽE UŽ) KLASICKY A PODLE STUDIJNÍHO PLÁNU, DOPORUČUJI VYČKAT AŽ NA STANDARDNÍ BĚH ZA ROK A PŮL V LS 2022.

Cyklus se zaměřuje na důležité kapitoly z dějin architektury po roce 1945. Důraz je kladen na euroamerické dění, avšak s ambicí kontextualizace a obohacení kanonizovaného výkladu s přesahy do dalších oblastí (geograficky, tematicky i časově ? směrem k současnosti). Předmět sestává z přehledových/interpretačních přednášek a samostatné četby (především dobových textů teoretiků a tvůrčích architektů).

Požadavky:

Výuka bude v ZS probíhat distančně, a to sice s pomocí platforem Moodle a MS Teams. Prosím, přihlaste se do obou:

1/ Moodle: https://moodle.vsup.cz/ -> Katedra teorie a dějin umění -> Architektura po roce 1945

Přihlášení by snad mělo být nastavené jako otevřené, tedy se můžete zapisovat sami.

2/ MS Teams: všechny zapsané v KOSu (do 16:00, 5.10.2020) jsem přiřadila do skupiny Architektura po roce 1945, pakliže jste se zapsali později, připojte se prosím sami: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2ad058d5dd5438db397a9400b534b49%40thread.tacv2/conversations?groupId=d627e7bf-c724-482e-be16-d5840699f64f&tenantId=f3e1dd0b-24f0-4fd4-9204-502ac7910945

kód pro přihlášení: keszm33

Předmět bude ukončen vědomostní zkouškou. Podrobnosti budou upřesněny.

Doporučuji průběžně číst vybrané texty k jednotlivým tématům (ke stažení zde):

https://drive.google.com/open?id=1RkF55qHLQERjx72eDc4z3k3g-p9-yuYx

Osnova přednášek:

Některá z přednášených témat:

- MEZINÁRODNÍ STYL: RECEPCE AVANTGARDY V USA, WALTER GROPIUS NA HARVARDU, MIES VAN DER ROHE NA IIT

- ROZVINUTÍ A ROZŠÍŘENÍ MEZINÁRODNÍHO STYLU PO VÁLCE

- POVÁLEČNÁ TVORBA LE CORBUSIERA, SKULPTURÁLNÍ ARCHITEKTURA, VOLNÉ FORMY

- INOVATIVNÍ INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE, UTOPICKÉ VIZE

- KRITIKA CIAM, NOVÝ BRUTALISMUS, SNAHA O INKLUZIVNÍ POJETÍ ARCHITEKTURY

- POSTMODERNÍ TEORIE V ARCHITEKTUŘE

- a další

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech architektury druhé poloviny 20. a počínajícího 21. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-ukázat základy nové architektury, které tvoří pluralismus, heterogenita měst a globální kultury, rozmanitost vkusových kultur a vizuálních kódů

-přispět k vyváženějšímu obrazu světa v dějinách poválečné a současné architektury; dokázat, že svět zahrnuje víc než jen západní Evropu a architektura víc než jen modernismus

-přiblížit dějinnou situaci po rozpadu železné opony a postmoderní kritiku modernismu

-ukázat kategoriální základy ?reflexívní moderny?, představit teorie reflexivní modernizace jako meta-proměnu moderny

-motivovat studenta k promýšlení ústředních témat aktuálních architektonických debat

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony poválečné a současné architektury

-pochopit hlavní témata, kolem nichž se odvíjejí současné architektonické debaty, a samostatně je sledovat

-pochopit výzvy a dynamiky ?druhé moderny?, jakož i procesy provokující její vznik

Studijní materiály:

povinná přehledová literatura:

Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004.

Rostislav Švácha - Milena Sršňová - Jana Tichá (eds), Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2018.

další texty budou k četbě budou zveřejňovány vždy v souvislosti s konkrétním tématem/přednáškou

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0005.html