UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura po roce 1945

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0005 ZK 3
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cyklus se zaměřuje na důležité kapitoly z dějin architektury po roce 1945. Důraz je kladen na euroamerické dění, avšak s ambicí kontextualizace a obohacení kanonizovaného výkladu s přesahy do dalších oblastí. První část kursu sestává z přehledových/interpretačních přednášek zaměřených na klíčová témata architektury po r. 1945 a samostatné četby (především dobových textů, dobrovolné). Ve druhé části se pak soustředíme na problematiku utváření architektonického kánonu (téma marginalizace, vyčleňování z kánonu, převaha euroamerického diskursu, role žen v architektuře) ? tato část kursu probíhá více diskusní formou, požadována je větší míra participace ze strany studujících.

VŠECHNY DŮLEŽITÉ AKTUALITY, INFORMACE A MATERIÁLY JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY V MOODLU PŘEDMĚTU „Architektura po roce 1945“ (https://moodle.vsup.cz/course/view.php?id=68). Prosím všechny zapsané studující, aby se do moodlu přihlásili a sledovali jej. Díky!

Požadavky:

PODMÍNKY SPLNĚNÍ KURSU:

- účast na přednáškách v první části kursu (v odůvodněných případech možno zhlédnout videozáznam - prosím, domlouvejte se se mnou individuálně a dopředu)

- příprava (povinné texty + videa) a účast v diskusích ve druhé části kursu

- prezentace tématu v rámci druhé části kursu - PREZENTACE BUDOU PROBÍHAT V TERMÍNECH 19.4., 26.4., 3.5. A 10.5. 2022. PROSÍM ZE SEZNAMU (v Moodlu) SI VYBERTE OSOBNOST A VYBRANÉ TÉMA MI OZNAMTE DO KONCE BŘEZNA (MAILEM NEBO OSOBNĚ NA PŘEDNÁŠCE) - AŽ POTVRDÍM, ŽE JE TÉMA VOLNÉ, ZAČNĚTE SI PROSÍM TÉMA NASTUDOVÁVAT. JSEM K DISPOZICI K PŘÍPADNÝM KONZULTACÍM (STAČÍ NAPSAT E-MAIL).

Osnova přednášek:

TÉMATA A MATERIÁLY (může ještě doznat změn - sledujte Moodle: https://moodle.vsup.cz/course/view.php?id=68):

1. část: ?velké vyprávění?

1/ mezinárodní styl ? kontext a geneze

doplňující četba (nepovinná):

* MoMA katalog: International style, 1932.

* Ludwig Mies van der Rohe, Nástupní řeč na Armourově institute technologie, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Ludwig Mies van der Rohe, Pozdrav Illinoiskému institute technologie, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Philip Johnson, Schinkel a Mies, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

2/ mezinárodní styl ? rozvinutí a rozšíření

doplňující četba (nepovinná):

* MoMA katalog: Postwar architecture, 1952.

* Philip Johnson, Sedm berliček moderní architektury, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Oscar Niemeyer, Současné problémy brazilské architektury, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

3/ skulpturální architektura a Le Corbusier po 2. sv. válce

doplňující četba (nepovinná):

* Le Corbusier, Obytná jednotka v Marseille, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Le Corbusier, Klášter z drsného betonu, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Le Corbusier, Texty a skici pro Ronchamp, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

4/ cesta k fenoménu brutalismu

doplňující četba (nepovinná):

* Alison a Peter Smithsonovi, Infrastruktura města, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Alison a Peter Smithsonovi, Nový brutalismus, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Paul Rudolph, Šest determinant architektonické formy, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Aldo van Eyck, Proslov v Otterlo, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Aldo van Eyck, Léčba reciprocitou, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

5/ konstrukce, technicismus, utopie

doplňující četba (nepovinná):

* The Archigram Archival Project (dostupné online): http://archigram.westminster.ac.uk/

* vybrané pasáže z: Michael Ragon. Kde budeme žít zítra, Praha 1967.

* Yona Friedman, Program mobilního urbanismu, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

* Frei Otto, Rozhovor s Emergence and Design Group, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

6/ postmoderna

doplňující četba (nepovinná):

* Robert Venturi, Nejednoznačná architektura: vlídný manifest, in: Složitost a protiklad v architecture, Praha 2004.

* Robert Venturi ? Denise Scott Brown ? Steven Izenour, Několik definic vzniklých srovnávací metodou, in: Rostislav Švácha ? Jana Tichá ? Milena Sršňová, Euroamerické architektonické myšlení 1936?2011, Praha 2019.

2. část: problémy ?velkého vyprávění? (zejména z pohledu feministické kritiky)

7+8/ kritika kanonického vyprávění

povinná příprava:

* Despina Stratigakos, May Women Practice Architecture?, in: Where Are the Women Architects?, Princeton University Press, 2016, s. 6?20.

* Willis, Julie. INVISIBLE CONTRIBUTIONS: The Problem of History and Women Architects, Architectural Theory Review, 1998, 3:2, s. 57-68

* Beatriz Colomina, In architecture, we only recognise a single figure, the genius architect, video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=upvAZpsTxkk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2v5kMl1hJ3fOpGHF7trprRWjhLd3UiDuI4Q9UFS1LxJox0tgX8y9LwEOE

(Beatriz Colomina, laureátka Ceny Ady Louise Huxtable za přínos architektuře, se zamýšlí nad zažitou představou architekta ? génia, nutností týmové práce, a také nad postavením žen ve světě architektury)

9+10/ ženy v architektuře 20. století ? doplňování kánonu

povinná příprava:

* Denise Scott Brown, Room at the top? Sexism and Star System in Architecture, https://www.mascontext.com/issues/27-debate-fall-15/room-at-the-top-sexism-and-the-star-system-in-architecture/

* web Pritzkerovy ceny za architekturu: https://www.pritzkerprize.com/

* Susana Torre et al., Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective, 1977

11+12/ proměna kánonu, odmítnutí kánonu

povinná příprava:

* Sherry Ahrentzen, The F word in architecture. Feminist analyses in/of/for architecture, in: Thomas A. Dutton ? Lian Hurst Mann (eds.), Reconstructing architecture. Critical discourses and social practices. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1996, s. 71-118.

* Cotrona, Sofia, We Don?t Need More Temporary Exhibitions of All Women Artists, https://hyperallergic.com/652334/we-dont-need-more-temporary-exhibitions-of-all-women-artists/?fbclid=IwAR3_YVNwFgNMdgZY8zGtTcUKOYeMD3EVZ6Mg7GOV_ztBpv0YefD9APlboAo

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech architektury druhé poloviny 20. a počínajícího 21. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-ukázat základy nové architektury, které tvoří pluralismus, heterogenita měst a globální kultury, rozmanitost vkusových kultur a vizuálních kódů

-přispět k vyváženějšímu obrazu světa v dějinách poválečné a současné architektury; dokázat, že svět zahrnuje víc než jen západní Evropu a architektura víc než jen modernismus

-přiblížit dějinnou situaci po rozpadu železné opony a postmoderní kritiku modernismu

-ukázat kategoriální základy ?reflexívní moderny?, představit teorie reflexivní modernizace jako meta-proměnu moderny

-motivovat studenta k promýšlení ústředních témat aktuálních architektonických debat

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony poválečné a současné architektury

-pochopit hlavní témata, kolem nichž se odvíjejí současné architektonické debaty, a samostatně je sledovat

-pochopit výzvy a dynamiky ?druhé moderny?, jakož i procesy provokující její vznik

Studijní materiály:

přehledová/kanonická literatura k výše uvedeným tématům (+ k dalším tématům a osobnostem architektury 20. stol., na které se v kursu nedostalo ? doporučuji např. jako přípravu ke státnicím -> záhodno dočíst pasáže: Louis Kahn, Carlo Scarpa, New York Five, dekonstruktivismus, high tech, kritický regionalismus atp.):

* Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004.

* Petr Vorlík, Dějiny architektury dvacátého století (skripta), Praha 2010.

+ další texty a materiály viz oddíl „osnova“ (materiály uloženy v Moodle: https://moodle.vsup.cz/course/view.php?id=68)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0005.html