UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Architektura 20. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TM0004 ZK 3
Garant předmětu:
Jindřich Vybíral
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jindřich Vybíral
Anotace:

Komplexně pojatý přehled architektury první poloviny 20. století, korigující obraz klasicky kodifikované moderny. Proměny „modernosti“ v objektech a historicky vázaných významech. Moderní architektura je představena jako plurální kategorie, jako komplexní, mnohotvárný a vnitřně protikladný fenomén, jehož vývoj je stále ještě otevřený.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Mezi konstruktivním racionalismem a symbolistní vizí. 2. Mýtus prérie F. L. Wrighta. 3. Adolf Loos a krize kultury. 4. Patos techniky. 5. Nový historismus a klasicistní racionalismus. 6. Obnova umění v evropském expresionismu. 7. Bauhaus - od mystického socialismu k vědecké architektuře. 8. Dilema avantgardy: osvobození prostoru nebo minimální byt. 9. Internacionální styl. 10. Le Corbusier a Mies van der Rohe. 11. Architektura v totalitních režimech. 12. New deal a art déco.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-poskytnout přehled o nejvýznamnějších výkonech architektury 20. století, představit nejdůležitější díla, umělce i stavebníky

-korigovat reduktivní interpretační vzorce představující moderní architekturu jako homogenní hnutí, jako lineární sled událostí završený výkony avantgardy

-představit komplexní vztah technických experimentů, estetických inovací a programů sociálních reforem

-zasadit výkony moderní architektury do obecných kulturně historických i hospodářsko-politických souvislostí

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-kriticky zhodnotit jednotlivé výkony architektury 20. století

-uvědomit si pluralitní charakter moderní architektury

-vnímat výkony moderní architektury v širších souvislostech

-nahlížet historická vyprávění jako sociální konstrukce

Studijní materiály:

Vittorio Magnago-Lampugnani, Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1980

Charles Jencks, Modern movements in architecture. New York 1985

William Curtis, Modern architecture since 1900. London 1985

Manfredo Tafuri - Francesco Dal Co, Gegenwart. Stuttgart 1988

Kenneth Frampton, Modern architecture: a critical history. London 1990

Mary Hollingsworth, Architektura 20. století. Bratislava 1993

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Praha 1994

Kenneth Frampton, Moderní architektura: kritické dějiny, Praha 2004

Hans Ibelings, European Architecture since 1890. Amsterdam 2011

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTM0004.html